מקווה
מקווה צילום: Uri Lenz/FLASH90

בחוזר מנכ"ל של משרד הדתות שצפוי להתפרסם בקרוב נקבע כי יש לאפשר לנשים לטבול במקוואות טהרה ללא נוכחות בלנית.

בחוזר המנכ"ל, שפורסם הבוקר (שישי) ב'ישראל היום', נאמר כי אמנם על פי פסיקת הרבנות הראשית הטבילה מחייבת נוכחות בלנית, אך במידה והטובלת מבקשת לשמר פרטיותה - יש לאפשר זאת.

"על פי פסיקת הרבנות הראשית לישראל, טבילת אישה מחייבת נוכחות בלנית. יש לכבד את פרטיות הטובלות", נאמר בחוזר תוך הדגשה כי קיימת אפשרות שהבלנית תיכנס רק כשהטובלת אינה מחוץ למקווה. ''לטבילה ללא נוכחות בלנית עלולות להיות השלכות של ממש על כשרות הטבילה", נאמר.

עם זאת מובהר כי אין להתנגד לדרישת טובלת המבקשת לטבול ללא נוכחות הבלנית. "אם הטובלת מבקשת לטבול ללא נוכחות של בלנית או חברה כלל - אין למנוע זאת ממנה, תוך הבהרה, ברגישות המחייבת, כי האחריות לכשרות הטבילה מוטלת על הטובלת עצמה. אין לבלנית להפציר בטובלת מעבר לאמור".