78 אחוז מהעסקים - של גברים

מקרב העסקים המעסיקים יותר מ-20 שכירים, כ-92 אחוזים הם בבעלות של גברים ורק 8 אחוז של נשים, כך עולה מנתוני הלמ"ס.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , כ"ב באלול תשע"ו

בעלי עסקים מהדרום ביריד ברעננה. ארכיון
בעלי עסקים מהדרום ביריד ברעננה. ארכיון
קליין תקשורת

מתוך אוכלוסיית העסקים בשנת 2012, כ-78% היו בבעלות גברים וכ-22% - בבעלות נשים, כך עולה מנתוני הלמ"ס המתפרסמים היום (ראשון).

בעסקים שלא העסיקו שכירים בשנת 2012 אחוז העסקים בבעלות של נשים עמד על כ-27%. כ-92% מהעסקים המעסיקים יותר מ-20 שכירים הם בבעלות של גברים.

האחוז הגבוה ביותר של עסקים בבעלות נשים נמצא בענפי שירותי בריאות, רווחה וסעד ובענפי החינוך, כ-48% וכ-45%, בהתאמה.

האחוז הגבוה ביותר של עסקים בבעלות גברים נמצא בענפי הבינוי ובענפי שירותי תחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות, כ-97% וכ-95%, בהתאמה.

מתוך אוכלוסיית העסקים בשנת 2012, כ-84% היו בבעלות יהודים, כ-14% - בבעלות ערבים וכ-2% - בבעלות אחרים.

האחוז הגבוה ביותר של עסקים בבעלות יהודים נמצא בענפי מידע ותקשורת ובענפי אמנות, בידור ופנאי, כ-96% בכל אחד מן הענפים. האחוז הגבוה ביותר של עסקים בבעלות ערבים נמצא בענפי הבינוי ובענפי שירותי תחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות, כ-29% וכ-24%, בהתאמה.

כ-82% מהעסקים שבבעלות גברים נמצאים בבעלות יהודים וכ-16% בבעלות ערבים. לעומת זאת, 90% מהעסקים שבבעלות נשים נמצאים בבעלות נשים יהודיות וכ-7% בבעלות נשים ערביות.

כ-77% מבעלי העסקים בשנת 2012 היו נשואים, כ-10% - רווקים, כ-9.5% - גרושים וכ-3% - אלמנים. הגיל הממוצע של אוכלוסיית בעלי העסקים בשנת 2012 היה 48.8 והגיל החציוני - 48.

לכ-38% מבעלי העסקים בשנת 2012 היה תואר אקדמי. מבין בעלי התואר האקדמי, לכ-40% היה תואר שני ומעלה.