קריית ספר - המלצותיו של הרב יואל קטן

כבר יצא בעולם שמם של הספרים הירוקים המלאים והגדושים של הרב משה הררי, מרבני ישיבת מרכז הרב, על הלכות המועדים.

הרב יואל קטן , כ"ו באלול תשע"ו

קריית ספר - המלצותיו של הרב יואל קטן-ערוץ 7
הרב יואל קטן
אתר ישיבה

מקראי קודש הלכות ארבעת המינים.

הלכות ארבעת המינים ותפילות חג הסוכות,

בתוספת תשובות מאת גדולי הדור לבעיות שהתעוררו בזמננו, לאשכנזים ולספרדים.

כולל יותר ממאה ציורים תלת ממדיים.

ערך: משה הררי.

ירושלים, ישיבת מרכז הרב,

תשע"ו. 917+62 עמ'

(8380729‑050)

מדובר בכמות ענקית של חומר המלוקט באופן מסודר ודייקני, בחלוקה הגיונית וחכמה בין תקציר הדברים בחלק העליון של העמוד ובין ההרחבה למטה, עם תוספת של מכתבי גדולי הדור בעניינים שבספר. הכרכים שכבר נדפסו יוצאים לאור במהדורות חדשות ומתוקנות פעם אחר פעם, אבל מדי כמה שנים יוצא לאור כרך חדש לגמרי – וזה מה שקורה הפעם.

הכרך נפתח בהלכות תפילות חג הסוכות, אך פרטי ההלכות של כשרות ורכישת והנהגת ארבעת המינים בהידור המקסימלי תופסים כמובן את עיקר הספר. להמחשת פרטי ההלכה צורפו יותר ממאה תמונות צבעוניות באיכות מעולה, והספר מגיע לאלף עמודים, כולל מפתח מפורט.

באופן שאיני מצליח להבין המחבר מוכר את ספריו במחירי מינימום, וכך ספר גדול זה נמכר בישיבות וביישובים בעשרים שקלים! יזכה הר"מ הררי להמשיך לזכות את הרבים בתורתו ובספריו בבריאות ובאושר.

*****

שו"ת באהלה של תורה.

חלק שישי.

מאמרים ותשובות באבן העזר וחושן משפט.

הרב יעקב אריאל.

כפר דרום – שבי דרום, מכון התורה והארץ,

תשע"ו. 446 עמ'

(6847053‑08)

שישים סימנים בכרך זה העוסקים בנושאים הכבדים ביותר של חושן משפט ואבן העזר. הרב יעקב אריאל, מגדולי הרבנים והפוסקים היום בארץ, אוחז את השור בקרניו, ומכריע פעם אחר פעם בשאלות של חיים ומוות, של לידה ופטירה, קביעת זהות אישית, היריון ופונדקאות וגניבת ביציות, שחרור פושע חולה ממעצר, דיני מלחמה ועוד ועוד.

הוא מתייחס לדעות הפוסקים שדנו בדברים, ואחר כך מנמק בבירור את דעתו. לעתים מכריעה לדעת הרב אריאל 'רוח ההלכה' את ההלכה, להקל או להחמיר, וכתפיו של הרב רחבות דיין כדי לשאת עליהן הכרעות אלו. תורת אמת בפיהו.

*****

מתוך התורה הגואלת. מועדים וזמנים.

מכתבים וכרוזים הקשורים אליהם, ביאורים בפרקי אבות, ביאור שיר הכבוד.

שיעורים שנאמרו על ידי מורנו ורבנו הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל.

רשם: חיים אביהוא שורץ.

מהדורה שנייה משוכללת.

בית אל, תשע"ו. 396 עמ'

(5770386‑058)

הרב אבי שורץ הוא מראשוני ומחשובי מעבירי השמועה של תורת הרצי"ה קוק לדורנו ולדורות הבאים. כתלמיד מובהק כבר דלה והשקה בכרכים רבים מתורת רבו, ואחרי ל"ג שנים הוא זוכה להוציא לאור מהדורה מורחבת ומתוקנת של הספר על המועדים המיועד לדור הצמא לתורת הראי"ה ובנו.

מכתבים וכרוזים רבים צורפו לדברים שבעל פה, נוספו מקורות ובירורי דברים, והתורה השמחה והשלמה והגואלת הזאת מצפה ללומדיה וקוראיה.

wso.shaalvim@gmail.com