בג"ץ: פקיד גבולות יכול להחליט מי לא ייכנס לארץ

שופטי בג"ץ מתחו ביקורת חריפה על החלטתו של השופט משה דרורי בסוגיית גירושם של פעילי השמאל שהגיעו מצרפת., י"ח באלול תשס"ב

שופטי בג"ץ מתחו ביקורת חריפה על החלטתו של השופט משה דרורי בסוגיית גירושם של פעילי השמאל שהגיעו מצרפת.

בניגוד להוראתו של פקיד הגבולות של משרד הפנים הורה השופט דרורי להשאיר את חברי הקבוצה בישראל. השופט אליהו מצא אמר, כי החלטתו של דרורי היא בניגוד לפסיקת בית המשפט העליון, וכי לפקיד הגבולות אכן יש סמכות לתחקר את הבאים לישראל, וממילא יש לו הזכות להחליט מי אינו רשאי להיכנס לתחומיה.

שופטי בג"ץ אליהו מצא, אשר גרוניס ודליה דורנר החליטו כי מפאת כבודם של חברי הקבוצה הצרפתית ומכיוון שאינם יושבים כבית משפט אזרחי אלא כבג"ץ, הם אינם מורים על גירושם.