על רקע גל הפיגועים שפקד את אירופה במהלך השנה החולפת ניכרת המתיחות הביטחונית היטב בבלגיה ובמיוחד בריכוזים החרדיים בה.

במהלך החג האחרון התכנסו מאות ואלפי מתפללים לתפילות ראש השנה תחת הנחיות בטיחות לא שגרתיות.

במסגרת פגישה שהתקיימה בערב החג עם רבני קהילות באנטוורפן שבבלגיה, דרשו ראשי ארגון 'השמירה' החרדי להיות מתואמים עם המשטרה המקומית. כמו כן דרשו ראשי הארגון להציב מאבטחים שמכירים את אורח חייו של הציבור החרדי ויודעים להבדיל בין חרדי לשאינו כזה.

לראת החג הועברו הנחיות ברורות למתפללים על ידי אנשי האבטחה והמשטרה המקומית. בבתי הכנסת נתלו מודעות בחתימת רבני העיר הקוראות לציבור להישמע להוראות הבטיחות ולא לסטות מהן.

במכתב ההוראות נכתב כי מתפלל הנתקל בסימני פריצה עם הגיעו לבית הכנסת - שיתריע בפני חבריו שלא להיכנס פנימה מחשש לקיומו של אירוע ביטחוני במקום.

עוד התבקשו המתפללים לנעול את הדלתות, לסגור את חלונות בית הכנסת ולא לאפשר לילדים לשחק מחוץ לבית הכנסת. כמו כן התבקשו המתפללים להתפזר מיד לאחר התפילה ולא להתקהל ברחובה של עיר ולמשוך תשומת לב מיותרת.