אילוסטרציה
אילוסטרציה פלאש 90

המשרד לשירותי דת פרסם חוזר מנכ"ל המעדכן את ההנחיות בנושא טבילת נשים בהתאם להסכמות שהושגו בעתירת עמותת עתים לאפשר לנשים לטבול ללא נוכחות בלנית במקוואות ציבוריים.

בחוזר נאמר כי "על פי פסיקת הרבנות הראשית לישראל טבילת אישה מחייבת נוכחות של בלנית". אך מנגד נקבע בו, "יש לכבד את פרטיות הטובלות, האחריות על כשרות הטבילה מוטלת על הטובלות עצמן".

בחוזר מצוין מחד כי "מטעמים של צנעת הפרט וככל שטובלת מבקשת זאת, ניתן לאפשר לה לטבול על פי החלופות הבאות כמפורט להלן: טבילה במקווה כשהטובלת לובשת חלוק רפוי ואטום; טבילה בליווי חברה במקום בלנית, ובמקומות שמתאפשר הדבר - זימון הבלנית בשלב שבו הטובלת כבר שוהה במים או כיסוי המים כשרק ראשה של הטובלת מבצבץ".

מאידך, "במידה וטובלת מבקשת לטבול ללא נוכחות של בלנית או חברה כלל, אין למנוע זאת ממנה, תוך הבהרה, ברגישות המתחייבת, כי האחריות לכשרות הטבילה מוטלת על הטובלת עצמה. אין לבלנית להפציר בטובלת מעבר לאמור".

יש לתלות הנחיה זו בכניסה למקווה, וכן שילוט בדבר עמדת הרבנות הראשית בעניין טבילה ללא בלנית, על פי הנוסח הבא: "על פי פסיקת הרבנות הראשית לישראל טבילת אישה מחייבת נוכחות של בלנית. יש לכבד את פרטיות הטובלות, האחריות על כשרות הטבילה מוטלת על הטובלות עצמן".

החוזר מרענן גם את ההנחייה לפיה "הבלניות מנועות מלשאול את הנשים המגיעות לטבול, שאלות בדבר מעמדן האישי (האם הן נשואות, רווקות וכיוצ"ב), ואין להתנות את האפשרות לטבול, במתן מענה לשאלות אלו".

הרב ד"ר שאול פרבר, יו"ר ארגון עתים, מסר בתגובה כי "אנו מברכים על החלטת הרבנות הראשית ומשרד הדתות להיענות לרחשי הלב של אלפי נשים שמעוניינות לטבול במקווה אך רוצות לעשות זאת לפי מנהגן, כפי שהדבר בא לידי ביטוי בבג"ץ שהגשנו בנושא, אשר בעקבותיו מתפרסם חוזר המנכ"ל הזה".

"סמלי הדבר שדווקא בעשרת ימי תשובה שהם ימים של תיקון מתבצע הפרסום שיתקן את המצב במקוואות עבור נשים רבות. ההצלחה הזו מעידה כי לא אבדה התקווה לתקן את שירותי הדת כך שישקפו באופן מיטבי את הצרכים של החברה הישראלית תוך שמירה על ההלכה, ואנו נמשיך לפעול בכיוון זה", הוסיף הרב פרבר.