התנ"ך המבואר
התנ"ך המבואר צילום: קורן

"הביאור שלפנינו מבקש לפרש את התורה במישור הפשט. לכאורה זהו המישור הפשוט ביותר, אך לאמתו של דבר הוא הקשה ביותר", כך כותב הרב עדין שטייזלץ בהקדמתו לספרי החומש.

ואכן זה כך. הרב פירש את התנ"ך ובארו "באר היטב" כדברי משה,באופן שיוכל הקורא לקרוא את הפרשיות ולהבינן בקלות.

במבוא לספרי החומש, הוא כותב, "אין תכליתו של ביאור זה להציג חידושים מהפכניים, אדרבא, עיקר עניינו הוא לשמש ביאור שקוף. מגמתו להיות כה בלתי מורגש, עד שהקורא- הלומד לא יבחין בקיומה של מחיצה בינו לבין הכתובים. מעשה ההנגשה הזה מבקש לאפשר לתורה לדבר בעצמה, לנביאים לנבא את נבואתם ולחכמים ללמד את חכמתם."

בכל כרך ביאור חדש ומגוון של כלי עזר כגון: חלוקת הפסוקים לנושאים, מבוא לכל פרק, הרחבות, תמונות, מפות ועוד המשקפים כולם את חתירתו של הרב שטיינזלץ לקיצור ולהקלה על שטף הקריאה במקרא. בספרי החומש מופיע גופן רשי מחודש – בהיר ומוקד לנוחות הקורא.

התנ"ך המבואר מבוסס על שיעורים ששוכתבו ע''י תלמידי הרב, והרב עבר על כל אחד מהם בעצמו ואישר כל פרט ופרט.

מחשבה ועבודה רבות הושקעו בעיצוב הנאה והנוח ביותר. יצירת מופת.