השכר הממוצע עמד ביולי על 10,021 ש"ח

השכר הריאלי עלה בחודשים מאי עד יולי ב-1.7 אחוז בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 3.3 אחוז בחישוב שנתי בפברואר עד אפריל.

תגיות: למ"ס שכר
שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , ז' בתשרי תשע"ז

השכר עולה. אילוסטרציה
השכר עולה. אילוסטרציה
צילום: istock

בחודש יולי האחרון עמד השכר הממוצע הנומינלי למשרת שכיר בישראל על 10,021 ש"ח, כך עולה מנתונים שמפרסמת בצהריים (ראשון) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

בלמ"ס מציינים עוד כי מספר משרות השכיר במשק עמד על 3.554 מיליון נתונים אלו מסתמכים על עיבוד ראשוני של מדגם דיווחי המעסיקים למוסד לביטוח לאומי על משרות ושכר על גבי טופס 102 ועל מקורות מנהליים נוספים.

מכלל משרות השכיר במשק בחודש יולי, 33.9 אחוז היו בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע למשרת שכיר היה גבוה מהשכר הממוצע בכלל המשק.

66.1 אחוז מהמשרות היו בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע למשרת שכיר היה נמוך מהשכר הממוצע בכלל המשק.

נתוני המגמה מצביעים על עלייה במספר משרות השכיר. בחודשים מאי-יולי 2016 עלה מספר משרות השכיר ב- 1.9% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 2.6% בחישוב שנתי בחודשים פברואר-אפריל 2016.

בחודשים מאי עד יולי עלה השכר הממוצע הנומינלי ב-2.3 אחוז בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 3.2 אחוז בחישוב שנתי בחודשים פברואר-אפריל 2016.

השכר הריאלי עלה במאי עד יולי ב-1.7 אחוז בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 3.3 אחוז בחישוב שנתי בחודשים פברואר עד אפריל.