דוידי פרל
דוידי פרל צילום: אלירן אהרון

מליאת מועצה אזורית גוש עציון דנה אמש (ראשון) במסקנות צוות הבדיקה המצומצם שמינתה המליאה לדיון בפרשת דוידי פרל.

בסיום הישיבה קיבלה המועצה את ההחלטה הבאה, "בנסיבות הקיימות איננו רואים מניעה מראש המועצה להמשיך בתפקידו. יובהר כי פנינו ליועץ המשפטי לממשלה בבקשה להתייחסות לפרשה. עד עתה לא התקבלה תשובתו, לכשתתקבל התשובה נשקול מחדש את החלטתנו".

נציין כי שלושה מחברי מליאת המועצה תמכו בהצעה לפיה ידרש פרל לצאת לחופשה בה יצטרך לטהר את שמו, ואילו 11 תמכו בהצעה שהתקבלה. חבר אחד נמנע.

לקריאת פרוטוקול הישיבה ומסקנות צוות הבדיקה המלאות לחץ כאן

מסקנתו הסופית של צוות הבדיקה היא כי לא ניתן לקבוע שפרל פגע במתלוננת, "אחרי שבחנו את ההסכם שנחתם ואת הקשרו ונסיבות חתימתו ואחרי שבחנו את הגרסאות השונות של הנילון והמתלוננת שהובאו אלינו בכלי שני, לא מצאנו ביסוס משמעותי לחשד לפגיעה מינית מצידו של הנילון".

"לאחר שבודדנו את רעשי הרקע ובחנו את הדברים לגופם, נותרנו עם גירסת המתלוננת מול גירסת הנילון. שתי הגירסאות אפשריות ומסתדרות בצורה סבירה והגיונית עם הנתונים המציאותיים כפי שהובאו בפנינו, ובנסיבות הקיימות לא ניתן להכריע ביניהן", הוסיפו אנשי הצוות.

עם זאת ציינו אנשי הצוות, "גם אם אין זו אשמתו של ראש המועצה בכך שהוא שותק, התוצאה בסופו של יום שבה ראש המועצה שותק מהווה מצב בעייתי עבור מנהיג ציבור".

חברי צוות הבדיקה שטיפל בפרשה מטעם מועצת גוש עציון היו: הרב עמיחי גורדין – חבר מליאת המועצה מטעם אלון שבות, ד"ר יוכבד דיבו – חברת צוות המוגנות של אלון שבות, אברהם ווייס – חבר מליאת המועצה מטעם כרמי צור, ישי טחובר – חבר מליאת המועצה מטעם נוקדים, אפי סומך – חבר מליאת המועצה מטעם כפר עציון, גדעון שינדלר – חבר מליאת המועצה מטעם ראש צורים.