דוידי פרל
דוידי פרל צילום: אלירן אהרון

הרב עמיחי גורדין, ר"מ בישיבת הר עציון, מסביר את החלטת הוועדה הפנימית של מועצת גוש עציון, שקבעה כי היו"ר דוידי פרל, ששילם "דמי שתיקה" לצעירה שנטען כי הטריד, יוכל להישאר בתפקידו.

"אם היה לנו מידע ודאי, או אפילו ברמה יותר נמוכה, על זה שהייתה פגיעה מינית אנחנו לא חושבים שהוא היה יכול להישאר בתפקיד", אמר הרב גורדין לגלי צה''ל.

''המסקנה שלנו כנציגי ציבור היא לתת לכל מתלוננת את המקום שלה והכבוד שלה. חשוב גם שלא נתלה כל אדם על סמך מילה מול מילה", הדגיש.

כאמור, ועדה פנימית של מליאת המועצה האזורית גוש עציון שבדקה לעומק את פרשת דוידי פרל, קבעה כי ''בנסיבות הקיימות איננו רואים מניעה מראש המועצה להמשיך בתפקידו''.

חברי הוועדה הבהירו ''פנינו ליועץ המשפטי לממשלה בבקשה להתייחסות לפרשה. עד עתה לא התקבלה תשובתו, לכשתתקבל התשובה נשקול מחדש את החלטתנו".

נציין כי שלושה מחברי מליאת המועצה תמכו בהצעה לפיה ידרש פרל לצאת לחופשה בה יצטרך לטהר את שמו, ואילו 11 תמכו בהצעה שהתקבלה. חבר אחד נמנע.

לקריאת פרוטוקול הישיבה ומסקנות צוות הבדיקה המלאות לחצו כאן

מסקנתו הסופית של צוות הבדיקה היא כי לא ניתן לקבוע שפרל פגע במתלוננת, "אחרי שבחנו את ההסכם שנחתם ואת הקשרו ונסיבות חתימתו ואחרי שבחנו את הגרסאות השונות של הנילון והמתלוננת שהובאו אלינו בכלי שני, לא מצאנו ביסוס משמעותי לחשד לפגיעה מינית מצידו של הנילון".

"לאחר שבודדנו את רעשי הרקע ובחנו את הדברים לגופם, נותרנו עם גירסת המתלוננת מול גירסת הנילון. שתי הגירסאות אפשריות ומסתדרות בצורה סבירה והגיונית עם הנתונים המציאותיים כפי שהובאו בפנינו, ובנסיבות הקיימות לא ניתן להכריע ביניהן", הוסיפו אנשי הצוות.

עם זאת ציינו אנשי הצוות, "גם אם אין זו אשמתו של ראש המועצה בכך שהוא שותק, התוצאה בסופו של יום שבה ראש המועצה שותק מהווה מצב בעייתי עבור מנהיג ציבור".

חברי צוות הבדיקה שטיפל בפרשה מטעם מועצת גוש עציון היו: הרב עמיחי גורדין – חבר מליאת המועצה מטעם אלון שבות, ד"ר יוכבד דיבו – חברת צוות המוגנות של אלון שבות, אברהם ווייס – חבר מליאת המועצה מטעם כרמי צור, ישי טחובר – חבר מליאת המועצה מטעם נוקדים, אפי סומך – חבר מליאת המועצה מטעם כפר עציון, גדעון שינדלר – חבר מליאת המועצה מטעם ראש צורים.