לא עוברים. עמונה
לא עוברים. עמונהצילום: מטה הסברה עמונה

תושבי הישוב עמונה מבהירים הערב (שלישי) במכתב ששיגרו לראש הממשלה, את התנגדותם לנוסח בקשת הדחייה שהמדינה עומדת להגיש לבג"ץ בעניינם.

במכתב, עליו חתומים רב הישוב יו"ר המזכירות ויו"ר מטה המאבק, מציינים התושבים, "הובא לידיעתנו כי מדינת ישראל עומדת להגיש לבג"ץ בקשה לקבלת ארכה לביצוע פסק הדין בעמונה. בקשה זו נסמכת על הצורך להשלים את הכנת 'האתר החלופי' בשבות רחל".

לאור זאת מדגישים התושבים, "תושבי עמונה אינם מעונינים ב'חלופה' זו או אחרת; העתקת הישוב לשבות רחל או למקום אחר אינה באה כלל בחשבון; לא נשתף פעולה עם שום תכנית שכזו".

"מעולם לא התנהלו מגעים איתנו בעניין 'פתרון שבות רחל'. מעולם לא הסמכנו איש מ'נציגי ההתישבות' למיניהם (תנועת 'אמנה' / כל אדם אחר) לדון בעניין זה בשמנו. כל מגעים שהתנהלו בעניין היו בניגוד לדעתנו ואינם מקובלים עלינו".

התושבים אף משגרים במכתב איום מרומז לפיו, "אם יהיה צורך בכך, נבהיר את עמדתנו זאת גם לבית המשפט".

עם זאת במכתב רומזים התושבים כי יהיו מוכנים לקבל את מתווה נכסי הנפקדים שבשלב זה נתקע ככל הנראה, "נשמח לבוא בדברים עם מי מהגורמים הרלוונטיים על מנת לדון בכל פתרון לפיו עמונה תישאר במקומה יחד עם מחויבות המדינה לביצוע פסק הדין".

"לסיום, תודתנו על המאמצים בענין הסדרת עמונה, אנו בטוחים שבידך הדבר ושהנך מודע לעוול המיותר שבהרס ישוב יהודי שלם וגירוש תושביו מבתיהם ולמשמעויות הקשות מבחינה ערכית, ציבורית, פוליטית ואף הומנית, הכרוכות בהרס שכזה", חותמים השלושה.