הקנס יופחת ב-40%.
הקנס יופחת ב-40%.פלאש 90

ועדת החוקה אישרה היום (שלישי) פה אחד לקריאות שנייה ושלישית הצעת חוק שתאפשר לקיים מבצע מיוחד להפחתת חובות וקנסות.

הצעת החוק קובעת כהוראת שעה, הסדרים מיוחדים לתשלום קנסות הנגבים בידי המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות.

מדובר במבצע תשלומים מוגבל בזמן שמטרתו לעודד תשלום קנסות שונים, תוך הפחתה של תוספת הפיגורים שהצטברה על הקנס ב-40%.

זאת רק אם ההפחתה לא תביא לפגיעה בסכום הקנס המקורי ושהחוב העדכני שולם במלואו בתקופת הוראת השעה.

יו"ר הוועדה ח"כ ניסן סלומינסקי אמר כי "חוק שיש בו רק טוב. נעשה כל מאמץ שהחוק יובא למליאה כבר ביום שני הקרוב".