קריית ספר - המלצותיו של הרב יואל קטן

תורתו הרחבה ושיעוריו המיוחדים של הגרז"נ גולדברג שליט"א ידועים בשער בת רבים.

הרב יואל קטן , ט' בחשון תשע"ז

קריית ספר - המלצותיו של הרב יואל קטן-ערוץ 7
הרב יואל קטן
צילום: אתר ישיבה

נתיב מצוותיך.

למשמעותם ההלכתית של טעמי המצוות.

הרב זלמן נחמיה גולדברג.

עורך ראשי: הרב ישראל מאיר בן שחר.

קדומים, מכון 'משפט ערוך', תשע"ו. 706 עמ'

(7928129‑09)

בין פעליו בהפצת תורה נמצא במקום של כבוד השיעור השבועי שהוא מעביר כבר שנים רבות לאברכי הישיבה הגבוהה שבקדומים, שהוליד כבר שישה כרכים של ביאורים על שו"ע חו"מ בשם 'משפט ערוך', וכרך של שיעורי תלמוד בשם 'חזון קדומים'. עתה הגיעה גולת הכותרת – ספר העוסק במשמעות ההלכתית של טעמי המצוות.

תחום זה אינו כלול בדרך כלל בלימוד המקובל בישיבות, בין השאר מפני שמדובר לעתים קרובות בסברות ובהרהורי הלכה ואגדה בלי "בשר" למדני. אולם מתחת ידיו החזקות של הגרז"נ שליט"א יוצאת תורה שלמה עם פרטים וכללים והיבטים הלכתיים מעשיים בכל המצוות שטעמן נתפרש, אפילו אם באופן עקיף, בתורה שבכתב ושבעל פה ובקדמונים.

בשלושים עמודי 'הפתיחה הכוללת' מסביר המחבר את דרכי הלימוד שמביאות למסקנות אלו ואת היחס הנכון שבין המצוות לטעמיהן, ובהמשך הוא דן בכמאתיים מצוות מבין התרי"ג לפי סדר הפרשות, והדברים מאירים ושמחים. העריכה משובחת בסגנון בהיר, כולל קביעת פרקי משנה וכותרות-צד וחלוקה מושׂכלת בין הפנים להערות. מפתח מפורט היה משביח את הספר ביותר.

*****

ציון חמדתי.

דרשות ומאמרים על פרשיות השבוע והמועדים.

הרב ציון מיכאל כהן.

אור יהודה, תשע"ו. 317 עמ'

(leahcbs@gmail.com)

דרשות קצרות על פרשיות השבוע והמועדים, בעקבות ספר דומה על ההפטרה. הרב ציון כהן משמש כבר שנים כרבו של היישוב אור יהודה, והוא מוצא בדברי הפרשה ומפרשיה נקודות חינוכיות ומוסריות רבות.

בין השאר מדגישים חז"ל את הציניות שבה התקבלו המאמצים של נח לבנות תיבה במשך שנים רבות על ידי אנשי דורו, ובסופו של דבר התמימים ניצלו והציניקנים נשארו בתוך המבול. כך גם ביחס לעתיד לבוא – אנו מצפים לימים שבהם לא יישא גוי אל גוי חרב והארץ תימלא דעה את ה', ונראה מה יהיה בסופם של הציניקנים...

*****

מתוך התורה הגואלת.

מועדים וזמנים. מכתבים וכרוזים, ביאורים בפרקי אבות, ביאור שיר הכבוד. שיעורים שנאמרו על ידי מורנו ורבנו הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל.

רשם: חיים אביהוא שורץ.

מהדורה שנייה משוכללת.

בית אל, תשע"ו. 396 עמ'

(5770386‑058)

הרב אבי שורץ הוא מראשוני ומחשובי מעבירי השמועה של תורת הרב צבי יהודה קוק לדורנו ולדורות הבאים. כתלמיד מובהק כבר דלה והשקה בכרכים רבים מתורת רבו. ל"ג שנים אחרי המהדורה הראשונה הוא זוכה להוציא לאור מהדורה מורחבת ומתוקנת של הספר על המועדים, המיועד לדור הצמא לתורת הראי"ה ובנו. מכתבים וכרוזים רבים צורפו לדברים שבעל פה, נוספו מקורות ובירורי דברים, והתורה השמחה והשלמה והגואלת הזאת מצפה ללומדיה וקוראיה.

wso.shaalvim@gmail.com