אלדד יניב
אלדד יניבפלאש90

המדינה הגישה לבג"ץ תגובה מקדמית בעתירה של איש השמאל אלדד יניב, פעיל מפלגת העבודה, בה מתבקש בג"ץ להורות על פתיחה בחקירה פלילית נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו בפרשות "טובות ההנאה" ו"נסיעות נתניהו" (כלשון העתירה), במקום הליך הבדיקה המתנהל בעניינן.

עמדת המדינה היא כי יש לדחות את העתירה על הסף, שכן מדובר בעתירה מוקדמת, משהבדיקה מצויה בעיצומה וטרם ניתנה החלטת היועץ המשפטי לממשלה בעניין.

המדינה סבורה, כי מדובר בעתירה נעדרת תשתית עובדתית או משפטית, הכוללת גם סעדים נעדרי כל בסיס ותקדים, וממילא אינה מקימה עילה להתערבות בית המשפט במלאכת רשויות אכיפת החוק. ''מדובר בבדיקה מורכבת, שבמסגרתה בוצעו פעולות רבות, והיא מלווה באופן הדוק על-ידי ראשי מערכת החקירה והתביעה".

בתגובה נאמר עוד, כי "הבדיקה בעניינו של בנימין נתניהו עודנה מתנהלת וטרם התקבלה החלטה בדבר פתיחה בחקירה, או לחלופין בדבר גניזת התיק. במסגרת הבדיקה, בוצעו פעולות רבות לשם בירור הטענות העומדות בבסיסה ובחינת טיבן, לרבות גביית עשרות עדויות, מקצתן בחו"ל, תפיסת מסמכים רבים וכיו"ב.

''ממצאי הבדיקה מוצגים תדיר, כמתבקש, בפני הגורמים הבכירים ביותר ברשויות אכיפת החוק, במסגרת ישיבות עתיות רבות, לשם חיתוך מצב וקבלת החלטות שוטפות בדבר ניהול הבדיקה".