ביתר עילית
ביתר עיליתפלאש 90

ראש עירית ביתר עילית מאיר רובינשטיין יוצא בקריאה לממשלת ישראל להאיץ את פיתוח הבניה בעיר.

"אני קורא לממשלה לשחרר מיידית לשיווק את כל מלאי הדירות הקיים בביתר. ניתן לשווק באופן מיידי כאלף יח"ד. הציבור החרדי זקוק לדירות הללו, ביתר היא עיר מבוקשת ביותר, ואין למנוע מהציבור את הזכות והצורך להתגורר בה", אמר רובינשטיין.

לדבריו, "בכל מקרה אין להסכים עם מצב שבו הדרג המדיני חונק התפתחות עיר, ואינו מאשר בניה חדשה בה עקב לחץ מדיני. אולם כעת נוצר חלון הזדמנויות שיש לנצלו. הציבור נואש לדירות הללו".

בשבועות האחרונים קיימה הוועדה המקומית לתכנון ובניה של עירית ביתר עילית, דיון מקצועי נרחב בתכנית בינוי עדכנית ומשופרת לגבעה ג' – הגבעה השלישית של העיר.

על פי התכניות, גבעה ג' של העיר תכיל למעלה מ־ 1,100 יחידות דיור, בסך הכל, כ־ 200 מתוכן כבר שווקו על ידי משרד השיכון והעבודה בשטח כבר בעיצומה. אלף יח"ד נוספות ממתינות לשיווק, שהתעכב כאמור.

בתכנית התב"ע החדשה שהוגשה לאישור, נוספו הערות על בסיס נסיון העבר שנצבר בעיר, מתוך היכרות טובה יותר של צרכי הציבור החרדי ותושבי העיר, וכך להתאימה באופן המיטבי לרוכשים העתידיים שיתגוררו בה. בעיקר בהתייחס להתאמת המקום לתחבורה ציבורית, אופי הבניה, צרכי הבטיחות, כיכרות, חניות, מוסדות חינוך, דת, ועוד נושאים הייחודיים לציבור החרדי.

"הגבעה השלישית של ביתר עילית תהיה מתוכננת טוב יותר ועל סמך לקחי הבניה הקודמת", אומר רובינשטיין, "הצענו תיקונים על בסיס הנסיון המקצועי הרב שצברנו בתכנון צרכי הציבור החרדי, כמעט בכל פרמטר".

רק בשנה האחרונה, אחרי שנים של הליכים בירוקרטיים, הכריז המנהל האזרחי על שטח של 4,000 דונם הסמוכים בחלקם לביתר כ'אדמות מדינה'.

משמעות ההכרזה, הינה פתיחת אפשרות לתכנון והקמת שכונות חדשות נוספות בביתר עילית, המשוועת מזה שנים להרחבת השכונות הקיימות. אישור השטחים הללו, עשוי להביא לבניה נוספת בביתר של כ־ 5,000 יח"ד חדשות, שיצטרפו ליותר מ־ 8,000 יח"ד הקיימות.