זוכה להגנה. הרב עמאר
זוכה להגנה. הרב עמארצילום: ערוץ 7

לאחר הסערה שפרצה בעקבות דברי רבה הספרדי של ירושלים הרב שלמה עמאר נגד 'הקהילה הגאה', יוצא הבוקר העיתון החרדי 'יתד נאמן' להגנתו וטוען כי הוא בסך הכל ציטט מהכתובים.

"מדי פעם פורצות 'סערות' תקשורתיות מגמתיות ומלאכותיות, שכל מטרתן היא לחרף מערכות אלוקים חיים. חבורת בורים ועמי ארצות, שלא קראו ולא שנו, חסרי מושג מינימלי בערכי תורת הנצח היהודית", נכתב במאמר המערכת של העיתון,

"שומעים איזו אמירה של דובר חרדי, אם זה רב נכבד, או איש ציבור ארצי או מקומי, כאשר הוא תוקף איזו תת-תרבות חילונית, ומציג את ההשקפה התורתית עליה, והנה 'שמחה וששון', כאשר בעונה חסרת כותרות מרתקות יותר, הופכת אותה התבטאות ל'סערה' ו'שערורייה'.

לדברי העיתון דבריו שאובים מן התורה. "לו היו אותם בורים, מזדמנים לבתי הכנסת מדי שבת בשבת, ושומעים את הקריאה בפרשת השבוע, מן הסתם היה קצב ה'שערוריות' גדל והולך, כי התורה הקדושה, אינה מסתירה את דעתה כלפי עוקריה, אם זה מחללי שבת, אם זה אוכלי נבלות וטריפות, ואם זה בשאר תועבות העולם, שנפש יפה מזדעזעת מהן. היא קובעת את העונשים החמורים שהיו מוטלים על עובריה, לו היתה ידה של התורה תקיפה. ולא בהכרח שהם היו מבוצעים בפועל, שהרי סנהדרין שהיתה הורגת אחד לשבעים שנה היתה נקראת 'סנהדרין קטלנית' (מסכת מכות ז.), אלא שעצם האזהרה של התורה, היתה גורם להרתעה ולריחוק מאותן עבירות הנושאות בחובן עונשים כה כבדים".

"הרי לא מכבר קראנו בפרשת נח ''כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ''. השחתה זו, אומרים רבותינו ז"ל, היא השפל המוסרי הירוד ביותר אליו יכולה להגיע החברה האנושית, ואשר בעטיה נגזר על העולם כולו להיחרב. אותו שפל מגונה ומכוער, אליו הגיע דור המבול, לפני למעלה מ-4000 שנה, הוא כיום, במאה ה-21 פסגת הנאורות האנושית, עד שכל מי שמעז למתוח ביקורת פומבית על תת-התרבות הבזויה הזו, זוכה לקיתון של שופכין ומוצג כפנאט חשוך, שאין לו מקום בעולם 'מתקדם' ו'מודרני'.