אישום: זייפו עסקאות קרקע במרמה ביו"ש

מכתב האישום עולה כי מתווך ונוטריון קשרו יחדיו לזייף עסקאות למכירת קרקע ליהודים בשטחי יהודה ושמרון, תוך הונאת בעלי הקרקע.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , כ' בחשון תשע"ז

כתב אישום חמור. אילוסטרציה
כתב אישום חמור. אילוסטרציה
צילום: עביר סולטן. פלאש 90

פרקליטות מחוז ירושלים הגישה לבית המשפט המחוזי בעיר כתב אישום בגין פעולות זיוף ומרמה לשם השתלטות על חלקות מקרקעין שונות ביהודה ושומרון.

על פי כתב האישום פעולות הזיוף והמרמה בוצעו בנסיבות מחמירות אשר הינן שימוש במסמכים מזוייפים הנחזים להיות ייפויי כוח המאושרים על ידי נוטריונים, הצגת מסמכים אלה לרשויות לשם שינוי במרמה של רישומי בעלות במקרקעין, מכירת מקרקעין במרמה בסכומים ניכרים בלא רכישת בעלות בהם כדין ובניגוד לרצון בעלי המקרקעין, שיטתיות הפעולה של הנאשמים, והיקפי הסכומים אותם קיבלו במרמה.

כתב האישום מתייחס לשמונה עסקאות, המתייחסות לתשע חלקות מקרקעין, ואשר בשלן התקבלו במרמה 10,755,000 ₪.

אחד הנאשמים פעל לתיווך בעסקאות רכישת מקרקעין ביהודה ושומרון על ידי אלואטן, והנאשם השני הינו נוטריון הנוהג, בין היתר לאשר ייפוי כוח אשר באמצעותם מבוצעות עסקאות רכישה ומכירה של מקרקעין. על שמות הנאשמים הוטל צו איסור פרסום.

בכתב האישום נטען כי בתקופה הרלוונטית לכתב האישום, פעל הנאשם הראשון, המתווך, יחד עם א"נ, לשם תיווך בעסקאות רכישת מקרקעין ביהודה ושומרון על ידי אלואטן, חברה אשר הוקמה, בין היתר, לשם רכישת מקרקעין ביהודה ושומרון על מנת ליישב בהם יהודים.

לשם רכישת המקרקעין היו אמורים א"נ והמתווך לפעול לאיתור מקרקעין אשר בעליהם מסכימים למכור אותם, אך אינם מסכימים למכור אותם ישירות ליהודים. בפועל איתר המתווך מקרקעין אשר בעליהם לא הסכימו למכור אותם, ופעל לשם שינוי רישום הבעלות בהם, ללא הסכמת בעלי המקרקעין.

לאחר איתור מקרקעין כאמור, איתרו א"נ והמתווך אנשי ביניים הרשומים כערבים מקומיים, אשר הסכימו לחתום על מסמכים הקשורים לקניית קרקע מבעלי הקרקע המקומיים, לרישום הקרקע על שמם במרשמים, ולמכירת הקרקע לאחר מכן לאל ואטן, והכל לפי הוראות המתווך וא"נ. בנוסף לכך, איתרו א"נ והמתווך אנשים נוספים אשר תפקידם היה להירשם בייפויי הכוח כנציגיהם של מוכרי הקרקע. הן אנשי הביניים והן נציגי המוכרים הסכימו לפעול כאמור לעיל תמורת שכר טרחה.

לאחר איתור אנשי הביניים, הייתה מתבצעת לכאורה מכירה של המקרקעין מבעל הקרקע לאיש הביניים, באמצעות חתימתו של בעל הקרקע על ייפוי כוח לטובת איש הביניים. במרבית המקרים הוסף לייפוי הכוח שמו של נציג המוכר כמיופה כוח מטעם המוכר לפעול בשמו לשם השלמת הליך רישום העסקה.

לאחר קבלת ייפוי הכוח מטעם בעל הקרקע, פעלו א"נ והמתווך לשם איתור עורכי דין אשר הסדירו בלשכות רישום המקרקעין את רישום העברת הבעלות בקרקע משמו של בעל הקרקע המקורי לשמו של איש הביניים. עורכי דין אלה הסדירו בעצמם את הפעולות האמורות בלשכות רישום המקרקעין, מבלי שמוכרי הקרקע או אנשי הביניים או נציגי המוכרים או הנאשמים או א"נ הגיעו ללשכות בעצמם. לאחר שהקרקע נרשמה על שם איש הביניים, הייתה אל ואטן קונה ממנו, בתיווך הנאשם וא"נ, את המקרקעין.

בין השנים 2012 ועד 2014, ביצעו הנאשמים, בהתאם לחלקם המפורט בכתב האישום, פעולות זיוף ומרמה, אשר נועדו לשם השתלטות במרמה על חלקות מקרקעין שונות. הנאשמים גרמו לשינוי רישום הבעלות במקרקעין, מרישום בעלותם של הבעלים המקוריים לרישום שמם של אנשי הביניים אשר פעלו מטעם הנאשמים, תוך הצגת מצגי שווא בפני הרשויות כאילו בעלי הקרקע המקוריים חתמו כדין על ייפויי כוח למכירת המקרקעין. בהמשך, בשבעה מקרים מכר המתווך באמצעות אחרים את חלקות הקרקע לאל ואטן, ובמקרה נוסף ניסה למכור את הקרקע ללא הצלחה.

הנאשמים השתלטו על חלקות הקרקע בלא להגיע להסכמה עם בעלי המקרקעין, בלא לשלם עבור המקרקעין, תוך שימוש בייפויי כוח מזויפים ובתעודות מזהות מזויפות, ותוך הונאת פקידי לשכות רישום המקרקעין לשנות את רישומי הבעלות במקרקעין בהתבסס על המסמכים המזויפים אשר הוצגו בפניהם.