דרישת בג"ץ מהרבצ"ר - ראויה או לא?

ענו לשאלת השבוע של העיתון "בשבע". תשובות נבחרות ומפורטות יפורסמו בגיליון הקרוב.

ערוץ 7 , כ' בחשון תשע"ז | עודכן: 23:25

שאלת השבוע בעיתון ''בשבע'':

דרישת בג"ץ מהרבצ"ר המיועד לחזור בו מפסקי הלכה שכתב - ראויה או לא ראויה?

גולשי ערוץ 7 מוזמנים לפרסם את תגובותיהם. תשובות נבחרות ומפורטות שייחתמו בשם מלא וכתובת יופיעו במדור ''שאלת השבוע'' בגיליון הקרוב.

ענו לשאלה באמצעות כפתור "כתוב תגובה".

test770