הרב יוסף לבג"ץ: הניחו לרבני ישראל

"מטרת העתירה נגד הרב קרים היא להטיל צנזורה על תורת ישראל, צנזורה שהוטלה בתקופות אפילות שעבר העם היהודי", תוקף הראשון לציון.

עדו בן פורת ויוני קמפינסקי , כ"א בחשון תשע"ז

הרב יצחק יוסף
הרב יצחק יוסף
צילום: אלירן אהרון

הראשון לציון והרב הראשי לישראל יצחק יוסף מתייצב בחזית ומבקש בצעד חריג להצטרף בעצמו כמשיב לעתירת מפלגת מרצ נגד מינוי הרב אל''מ אייל קרים לרב הראשי לצה''ל.

"תורת ישראל ורבני ישראל עומדים היום למשפט ומחובתי מתוקף תפקידי כרב הראשי לישראל לשמש להם פה", אומר הרב יוסף. "מטרת העתירה היא להטיל צנזורה על תורת ישראל, צנזורה שהוטלה בתקופות אפילות שעבר העם היהודי".

בבקשתו לבג"ץ כותב הרב יצחק יוסף, כי הוא ''משמש פה לכלל רבני ישראל באשר הם. העותרים מבקשים בעתירתם לסתום את פיותיהם של רבני ישראל, בדרישתם למנוע מרבנים באשר הם להמשיך את מסורת ישראל משך אלפי שנים וללמד תורה לעם ישראל.

''תורת ישראל איננה יכולה להשתנות, ודאי שרבנים אינם רשאים בשום מצב לשנות אפילו אות מהתורה כפי שנמסרה לנו בהר סיני, בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה''.

הרב הראשי הספרדי מבקש כאמור להצטרף כמשיב לעתירה כדי ''להגן על חירותם של רבני ישראל למלא את שליחותם התורנית''.


תורת ישראל ממנה מתקיים עם ישראל אלפי שנים, היא תורת חיים, היא התורה המוסרית ביותר בעולם, היא איננה זקוקה להגנת המבקש ולא להגנתו של איש, רק מכוחה של תורת ישראל אנו יושבים כאן בארצנו, מכוחה שרדנו אלפי שנים.
בנוגע לדרישת השופטים מהרב קרים לחזור בו מפסיקה הלכתית שפרסם בעבר כותב הרב יוסף, ''עסקינן בדרישה מרב לחזור בו מדברים שציטט מחומש דברים (כ"א, י' – י"ד) במסגרת הסבר הפרשה לתלמידיו, ברי כי אין מדובר בפסיקה אקטואלית, וברי כי הניסיון ליחס לרבנים היתרים מגונים כפי התמונה המעוותת שהוצגה לציבור, הינו ניסיון עקיף לסתום את פיותיהם של רבנים באמתלות שונות.

''תורת ישראל ממנה מתקיים עם ישראל אלפי שנים, היא תורת חיים, היא התורה המוסרית ביותר בעולם, היא איננה זקוקה להגנת המבקש ולא להגנתו של איש, רק מכוחה של תורת ישראל אנו יושבים כאן בארצנו, מכוחה שרדנו אלפי שנים.

''מצופה מאותם עותרים להרפות את ידיהם ולהניח לנו רבני ישראל לקיים וללמד את תורת ישראל, ובכך להמשיך את מסורת קיומו של העם, תקיפה של מי שעוסקים במלאכת קודש זו, כמוה ככריתת הענף עליו יושב עם ישראל כולו''.

הרב יוסף מוסיף לתקוף את מפלגת מרצ, ''בעתירתם מבקשים העותרים לקבוע תקדים מסוכן לפיו תורת ישראל ניתנת לביקורת, תכניה עלולים להיות מצונזרים בהתאם לרוח הזמן כפי שהוא נראה בעיניהם, אינני מעוניין ואינני רוצה לציין באלו תקופות עמדה תורת ישראל למבחנה של צנזורה, זוהי התקפה על רבני ישראל, וחמור מכך על תורת ישראל, לכך לא יכול בית המשפט הנכבד לתת יד.

''אני פונה אל בית המשפט בשם כלל רבני ישראל באשר הם, למנוע את הצורך מרבנים להתנצל, להסביר או לפרש דברים אחרת ממה שנכתב בתורת ישראל, רבני ישראל ממלאים נאמנה את שליחותם, יש לחזקם ולעודדם.

''ברי לי, כי כבוד בית המשפט העליון של מדינת ישראל, מדינת העם היהודי, לא יתן את ידו לפגיעה ברבני ישראל ובתורת ישראל. לאור האמור, בקשתי מבית המשפט לדחות על הסף את העתירה, ולקבוע כי לרבנים ניתנת החירות הן מצד חופש הדת והן מצד החופש הדעת ללמד את תורת ישראל לעם ישראל'', כתב הראשון לציון.