ליקויים מהותיים בתחום הבניה בירושלים

המבקר: לעיר אין תכנית מתאר מעודכנת, קבלת היתרי בנייה נמשכת זמן רב וישנה ירידה ברמת הפיקוח ובהגשת כתבי אישום בגין עבירות בניה.

רעות הדר , כ"א בחשון תשע"ז

ליקויים מהותיים בתחום הבניה בירושלים-ערוץ 7
יוסף שפירא
צילום: פלאש 90

מבקר המדינה השופט בדימוס יוסף שפירא פרסם אחר הצהריים (שלישי) את דוח הביקורת בשלטון המקומי לשנת 2016, שמצביע על ליקויים ברשויות המקומיות ברחבי הארץ.

הדוח מקיף נושאים רבים ומגוונים, שיש להם השפעות ישירות ועקיפות על חייו של התושב. לדברי מבקר המדינה חובה על הרשויות המקומיות, ועל משרדי הממשלה, לפעול בדרך מהירה ויעילה לתיקון הליקויים שהועלו על מנת לשפר את השירות הניתן לתושבים ולאזרחים.

מינויים והתקשרויות על רקע זיקה פוליטית או אישית

בחודשים אוקטובר ונובמבר 2013 התקיימו ברשויות המקומיות בחירות לראשות הרשות המקומית ולמועצה שלה. המבקר מצא בכל שש הערים שנבדקו –עפולה; נשר; אשקלון; חדרה; קריית אונו וגבעתיים כי זמן קצר לאחר הבחירות מונו בעלי תפקידים, מקצתם בכירים, בעיקר בגלל זיקה פוליטית, אישית או עיסקית לראש העיריה, לחברי סיעתו או לסיעה אחרת בקואליציה.

ליקויים חמורים וכבדי משקל במיוחד נמצאו בהתנהלות עיריות נשר ועפולה. הממצאים הועברו ליועץ המשפטי לממשלה בחשש לעבירות פליליות וכן על משרד הפנים לנקוט צעדים תקיפים על פי הדין כנגד ראשי עיריות נשר ועפולה. בקשר לאשקלון התקיים קשר בין משרד מבקר המדינה לבין המשטרה.

בעיריית ראשון לציון נבדק נושא המינויים בתאגידים עירוניים. הבדיקה העלתה ליקויים הנוגעים למינויים בשתי חברות עירוניות, ובין היתר בכל הנוגע להליכי המכרזים למינוי עובדים ולהליכי מינויים של דירקטורים בחברות העירוניות.

שכונת בית צפאפא בירושלים
צילום: ליאור מזרחי, פלאש 90

ייעוץ והספקת שירותים

נמצאו ליקויים מהותיים, מהם חמורים, בתחום הייעוץ המשפטי והספקת שירותיהם של יועצים משפטיים חיצוניים בשלטון המקומי. בהתקשרויות של רשויות מקומיות שונות עם עורכי דין חיצוניים נפלו פגמים בתחומים של הליכי ההתקשרות, ניגוד עניינים, תחומי הטיפול המועברים ליועצים המשפטיים החיצוניים, משך זמן העסקתם והעלויות הגבוהות של ההתקשרויות עמם.

כך לדוגמא, עו"ד ו' הועסק מאז שנת 2004 בעיריית מודיעין בהסכם ריטיינר למתן ייעוץ ושירותים משפטיים. בין השנים 2015-2011 שילמה עיריית מודיעין לעו"ד ו' כ-4 מיליון ש''ח.

המועצה האזורית תמר העסיקה את משרד עו"ד ד' כריטיינר במשך 17 שנה. נמצא כי בשנים 2015-2013 שילמה המועצה האזורית למשרד זה בפועל כ-2 מיליון ש''ח. התשלומים השנתיים ששילמה המועצה האזורית תמר כללו גם החזר הוצאות נסיעה במונית מתל אביב (שם שוכן המשרד) לבניין המועצה במושב נווה זוהר ובחזרה. הסכומים ששילמה המועצה בעבור הוצאות נסיעה אלה נעו בין 1,000 ל- 2,394 ₪ לנסיעה הלוך ושוב.

עיריית נהריה מעסיקה יועץ משפטי פנימי ומקיימת בנוסף התקשרות בת כ-24 שנים עם משרד עו"ד. התקשרות עיריית נהריה עם משרד עו"ד זה מקבילה לתקופות כהונתו של ז'קי סבג כראש העירייה והעסקתו הממושכת של משרד עו"ד חיצוני זה עלולה ליצור באופן טבעי תלות ויחסי קרבה מיוחדים בינו ובין עיריית נהריה והעומד בראשה.

בשנת 2013 שילמה עיריית נהריה למשרד זה כ-1.728 מיליון ₪; בשנת 2014 שילמה לו העירייה כ- 1.320 מיליון ₪; ובשנת 2015 שילמה העירייה כ-1.206 מיליון ₪ עבור שירותיו המשפטיים.

חיפה
צילום: קובי פינקלר

מבנים שאינם בשימוש

המבקר מתריע כי בתחומן של רשויות מקומיות רבות מצויים מבנים בבעלות פרטית שאינם בשימוש. אלה הנתונים ב-7 הרשויות שנבדקו: ירושלים - כ-2500; חיפה כ-1000; באר שבע כ-400; אשקלון כ-150; עכו-כ-100; עפולה כ-25.

לדברי המבקר שפירא, נכסים שאינם בשימוש הופכים למפגע סביבתי, תברואתי, בטיחותי וחברתי חמור, והם מטילים נטל כלכלי על הרשויות המקומיות ופוגעים בהתפתחות המרחב העירוני ובניצול היעיל של משאב הקרקע, המצוי בחוסר.

התגלו ליקויים באופן שבו רשויות מקומיות מעניקות פטור מארנונה לנכסים שאינם ראויים לשימוש. כמו כן, התגלו ליקויים באופן טיפולן במפגעים שנוצרו בסביבת מבנים שאינם ראויים לשימוש ובמבנים שבנייתם טרם הושלמה והם נמצאים במצב של שלד בניין שנים רבות.

דוח הביקורת על השלטון המקומי לשנת 2016 מכיל גם פרקי ביקורת על רשויות מקומיות ספציפיות.

המבקר מציין בנוגע לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים נמצאו ליקויים מהותיים בכמה תחומים. לעיר אין תכנית מתאר מעודכנת, הליכי קבלת היתרי בנייה נמשכים זמן רב, יש מיעוט של היתרי בנייה במזרח ירושלים ובתהליכי קבלת החלטות על מתן היתרים נמצאו פגמים הפוגעים בעקרונות השוויון והשקיפות, ובאינטרסים ציבוריים.

כמו כן, נמצאה ירידה של ממש בפעילות מחלקת הפיקוח ובהגשת כתבי אישום בגין עבירות בתחום התכנון והבנייה. כן נמצאו פגמים מהותיים בהליך מתן היתרי הבנייה למלון במושבה הגרמנית ובמתן היתרי בנייה בשכונת משכנות האומה.

ממצאי הביקורת העלו כי עיריית בית שאן התנהלה במשך שנים רבות בניגוד לכללי מינהל תקין ולא הקפידה על עקרונות היעילות והחיסכון. הועלו ליקויים רבים, חלקם חמורים, בתפקוד העירייה ובפעילותה בנושאים שנבדקו: ניהול כוח האדם, ניהול הכספים, ניהול נכסי העירייה, ניהול הרכש וההתקשרויות.

"על אף מאמציהם של שומרי הסף - גזבר העירייה והיועצת המשפטית - הם לא הצליחו למנוע את הליקויים הרבים שהועלו בדוח זה", טוען המבקר.

טייבה
פלאש 90

לדברי שפירא, במשך שנים התאפיינה עיריית טייבה בניהול כושל, דבר שהוביל את המדינה להתערבות חוזרת ונשנית בניהולה. ב-1999 וב-2007 הגיעה העירייה למצב של חדלות פירעון כך שהמדינה נאלצה באמצעות בתי המשפט למנות לה כונס נכסים שיסדיר את תשלום חובותיה לנושים שהסתכמו במאות מיליוני שקלים, כאשר המדינה היא זו שנאלצה לכסות חלק מהתשלומים מתקציבה.

הליקויים הרבים והחמורים שנמצאו בביקורת מציגים תמונה עגומה ומדאיגה של תפקוד המשרדים הממשלתיים, שהיו אמורים לפתח בעיר מנופי צמיחה וייצוב כלכלי ומעוררים ספק בסיכויי הצלחתן של התכניות שקידמה הממשלה.

המבקר מצא ליקויים בהיערכות המיוחדת של המועצה המקומית חריש האמורה לאכלס כ-60,000 תושבים עד שנת 2020. לדבריו המבקר מדובר במשימה לאומית המחייבת היערכות מיוחדת. נמצאו ליקויים בהיערכות המיוחדת של המועצה המקומית לקליטת אלפי התושבים ובפעולותיהם של משרד השיכון ומשרד התחבורה למתן פתרון הולם לבעיית עומס התנועה הצפוי באזור.