דובר צה"ל לערוץ 7:
"רדיפת הציונות הדתית? אגדה ללא בסיס"

תת-אלוף מוטי אלמוז דוחה את הטענות לפגיעת הצבא בציונות הדתית ובחיילים הדתיים, ומתייחס לפרשת הרב קרים ולסערת הזקנים. ראיון.

שמעון כהן - ערוץ 7 , כ"א בחשון תשע"ז

תא"ל מוטי אלמוז
תא"ל מוטי אלמוז
פלאש 90

בראיון מיוחד לערוץ 7 מתייחס דובר צה"ל, תא"ל מוטי אלמוז, לטענות העולות בתקופה האחרונה סביב מה שנראה כפגיעה בשילובם של חיילים בני הציונות הדתית בשורות הצבא. כמו כן התייחס לפרשת העתירה נגד מינוי הרב אייל קרים לרב הצבאי הראשי הבא.

השיחה עם תא"ל אלמוז נפתחה בסוגיית הרבצ"ר הבא. אלמוז אינו מתיימר לנחש כיצד תסתיים הפרשה, אך לדבריו בהיותנו מדינה דמוקרטית טבעי והגיוני שתפקוד המערכות ייבחן על פי הכרעות הרשות השופטת.

אלמוז מדגיש כי בחירתו של הרב קרים לתפקידו על ידי הרמטכ"ל נעשתה "בזכות דמותו, בזכות עברו, ובזכות החלטות שקיבל בסוגיות דת מורכבות בצבא מתוך אחדות ישראל ותורת ישראל". עם זאת הוא אומר כי מאחר והעם בישראל בחר לחיות תחת משטר דמוקרטי הרי שזכותם של האזרחים לעתור בסוגיות שונות, ותפקידה של הרשות השופטת להכריע בענייניה של הרשות המבצעת והמחוקקת.

לשאלה אם קיים תקדים למעורבות בית המשפט העליון במינוי קצינים בכירים בצה"ל, משיב דובר צה"ל ואומר כי מעורבות כזו הייתה כבר בעבר ולמיטב זכרונו אף בוטל מינוי של קצין בדרגת אלוף על פי הוראת בג"צ ובהתאם להכרעתו.

כשנשאל אם דברי ההסבר שנתן הרב קרים לרמטכ"ל לפני חודשים מספר עם העלאת הטענות נגד מינויו הצפוי אינן מספקות, השיב תא"ל אלמוז וציין כי מבחינתו של הרמטכ"ל הסוגיה הובהרה באותה שיחה ארוכה שקיים עם הרב קרים, ובסופה הוא השתכנע שאכן הרב קרים ראוי לתפקידו, ואין בטענות נגדו כדי למנוע את המינוי. כעת נותר להמתין להתייחסותו של בג"ץ לעמדות הרב.

באשר לסוגיית ההתנצלות, כן או לא, העשויה להיכלל בתצהיר שאותו מכין הרב קרים לבג"צ, אומר אלמוז כי אינו מבין את הכוונה במילה התנצלות, ולפי הבנתו התצהיר המדובר אמור לכלול בכתובים את דעותיו והשקפותיו של הרב קרים, נכון להיום בסוגיות שעליהם התייחסו דבריו בעבר.

הרב פרץ והרב קרים
Photo by Diana Hananshvili/Ministery of Defense

בהמשך הדברים הורחבה השיחה עם תא"ל אלמוז לכלל היחס לציונות הדתית ולחיילים הדתיים. זאת על רקע הניסוי המתבצע בחיל השריון לשילובן של חיילות בתפקידים נוספים.

בראשית הדברים התבקש דובר צה"ל לתאר את המציאות הקיימת נכון להיום ואת השינויים והמניעים להם. אלמוז מצידו מדגיש מיד בפתח הדברים כי מדובר בבחינה שאיש אינו יודע את תוצאותיה, ואם אכן שילובן של החיילות יהיה אפשרי אם לאו.

באשר למציאות הקיימת בצבא מזכיר תא"ל אלמוז מספר נקודות שיש להכיר בקיומן – בנות כבר משרתות בחיל השריון כמדריכות טנקים המבצעות את כל המקצועות "בצורה טובה מאוד. ויש כבר ניסיון בעניין הזה", לא מדובר בשילוב הבנות בלחימה אלא במשימות בט"ש שמבצעים חיילי השריון, נשים כבר משולבות בתפקידי לחימה והדבר "לא פוגע באתוס המבצעי של צה"ל", קובע אלמוז ומגדיר את הטענות אודות הפגיעה בכשירות המבצעית כמנותקות קשר עם המציאות. "השפיץ המבצעי של צה"ל חד ומשונן", הוא קובע.

לדבריו הנחיצות בהרחבת מעורבותן של חיילות בתפקידים מבצעיים נוספים נובע, מקיצור תקופת השירות, מהעובדה שחמישים אחוז מבני הנוער אינם מתגייסים לצה"ל, מהעובדה שבני הישיבות משרתים רק 17 חודשים ובמקביל לכל זאת נותר הצורך להגן על הגבולות. "שילוב נשים זה אחד מהפתרונות, לא בבת אחת ומבלי לפגוע בחיילים דתיים", הוא מעיר.

תא"ל אלמוז נשאל בדבר הדיווח בערוץ הראשון ולפיו בכוונת צה"ל לשלב חיילות גם במערך החי"ר במידה והניסוי בחיל השריון ישיג את התוצאות המקווות מבחינת הצבא. לדבריו "אין החלטה כזו. מנסים לייצר מהומה או כותרת מעבודות מטה בשלבי חשיבה אפילו לפני בחינת היתכנות. אין כוונה או עבודה בנושא החי"ר".

"יש כאן רעיון של מיצוי כוח האדם בצה"ל באופן אפקטיבי", שב ואומר אלמוז המבהיר כי המהלך יתבצע אך ורק אם בסופו יתברר שהשילוב תואם את ההיבטים הפיזיולוגיים הנדרשים, אינו פוגע בעקרונות השילוב הראוי, "אנחנו מכירים את פועלם של החיילים הדתיים", אומר אלמוז המדגיש את החשיבות שרואה הצבא בפעילותם ותרומתם לצה"ל.

עם זאת אלמוז מעיר כי היו וישנם מקרים של אי הבנת הפקודה, אך מקרים אלה הובהרו ותוקנו, על כל פנים אין לדבריו כל כוונת מכוון לפגוע בחיילים בני הציונות הדתית.

בעקבות דבריו אלה נשאל תא"ל אלמוז אם הוא מודע לתחושה הגוברת והולכת בציונות הדתית לקיומה של רדיפה שכזו והדוגמאות לכך הן – פרשת הזקנים, צמצום כוחה של הרבנות הצבאית, הכפפתה לאכ"א, מניעת אפשרות מקצינים דתיים להימנע מפיקוד על יחידות מעורבות ועוד.

אלמוז שומע את הרשימה ואומר כי מדובר בלא יותר מאשר אגדות במרבית המקרים, "חלק מהמקרים זה אגדות. בחלק קטן היו טעויות וטיפלנו בהם. לא מצדיק את האווירה", הוא אומר ומיד נפנה לפרוט את תשובותיו לכל סוגיה והראשונה שבהן היא סוגיית הזקנים: "אנחנו מאפשרים לחיילים דתיים זקן, אבל לא לטרמפיסטים".

לדבריו "כשהסמכות הייתה נתונה בידי הרבנות ראינו שכל חיילי צה"ל עם זקן, כולם סיפרו סיפור וחתמו על זקן. למה לשאת את שם הדת לשווא?", הוא שואל וקובע כי המערכת קשובה לבקשות שעולות מהשטח ולטענות הדורשות תיקון, אך ביקורת שמניבה צרחות אינה משפיעה על כלום, כלשונו.

"הצבא לא עוין את הציונות הדתית", שב דובר צה"ל וקובע, וכשהוא נשאל מדוע הועברה הסמכות לחתימת הזקן מהרב היחידה לשליש שבמרבית המקרים אינו מכיר את החייל ואת אורחות חייו, אומר אלמוז כי מי שבאמת מכיר את החייל "זה לא הרב ולא השליש אלא המפקד". לדבריו הצבא הבחין בכך שרבים זוכים לאישורי זקן, אך הזקן, כך מתברר, הוא המצווה היחידה שהם מקיימים.

עוד נשאל אם הצבא איבחן בסיסים מסוימים כבעייתיים בתחום זה של אישורי זקן, ובהקשר זה ידוע מקרה בסיס בחיל האוויר שבו לא ניתנו אישורים באופן גורף. לדברי אלמוז אכן "הגיעו טענות של נוקשות יתר. בדקנו וראינו מקרים מכאן ומכאן".

דובר צה"ל מציין כי הבעיה החלה כאשר עוד ועוד חיילים הגיעו לצבא כשהם לא מגולחים והמעבר לצה"ל היה קשה עבורם בנקודה זו של חיוב הגילוח. כיוון שכך הוצרף חידוד הנהלים, אך עם זאת "היו גם מקרים שטעינו ותיקנו", הוא אומר ומעיר כי השקט היחסי בסוגיה זו בתקופה האחרונה, מוכיח שהליקויים תוקנו והנהלים מתקיימים באופן ברור ומניבים צבא ממושמע יותר.


כשהסמכות הייתה נתונה בידי הרבנות ראינו שכל חיילי צה"ל עם זקן, כולם סיפרו סיפור וחתמו על זקן. למה לשאת את שם הדת לשווא?
באשר להיעדר היכולת לקצין דתי לסרב לשרת ביחידה מעורבת, אומר אלמוז כי אכן לקצין אין את זכויותיו של החייל, זכויות העולות בהקשר זה מ"פקודת השירות המשותף שקבעה מספר נהלים ופקודות שנועדו לבטא את השילוב בין שומרי המצוות לחיילות. בגדודים המעורבים נקבע שאם חייל אומר שלא יוכל לשרת שם הוא לא יישרת", אך כאמור זכות זו אינה תקפה לגבי קצינים.

כשנשאל אם הדבר לא עלול להניב בעתיד החלטה של מועמדים דתיים לקצונה שלא לבחור באפיק הקצונה על מנת שלא לעמוד בפני דרישה לשירות ביחידה מעורבת, אומר אלמוז כי מדובר בחששות שווא, "אנחנו מכירים את הנוער ואת בני המכינות הדתיות והחילוניות ואת הציונות הדתית, למה ללכת למקומות האלה? לא קרה שום דבר". לטעמו כאשר יעמוד קצין בפני שאלה שכזו יהיה בכוחו להפעיל תבונה שתפתור את ההתמודדות.

בסוגיית מעמד הרבנות הצבאית קובע תא"ל אלמוז כי מעמדה אינו פגוע ואינו נפגע. "הרבנות עצמאית ותפקידה ברור. היא לא מאוימת ואין לה ימים קשים. הסמכות שלה מאוד מוכרת וברורה לכל מפקדי הצבא. אני פוגש את חברינו ברבנות מדי יום ולא שומע את האמירות הללו, אלא גאווה, שליחות ורצון לשרת את עם ישראל". לעומת זאת את ההחלטה להעביר את אגף התודעה היהודית מאחריות הרבנות הצבאית לאחריות אכ"א, מנמק אלמוז בצורך למנוע הקצנה שפגעה ברבנות במספר מקרים. "אנחנו רוצים שכל חייל ימצא את המכנה המשותף הרחב ביותר", ועל השינוי עצמו הוא אומר ש"מותר מעת לעת לשנות קצת ולא להישאר באותם מבנים".

ובחזרה לטיעונים נגד שילובן של החיילות ביחידות השדה. תא"ל אלמוז נשאל כיצד הוא מתייחס לעמדותיהם של אישים כאביגדור קהלני, יפתח רון טל ורז שגיא שהביעו עמדות ברורות ונחרצות נגד השילוב הזה. לדבריו "הם פחות נמצאים בתוך המערכת. הם גיבורי ישראל והם מפקדינו, אבל קורה כאן משהו והם צריכים להכיר אותו. אנחנו בעידן שבו נשים מאוד מצליחות בהרבה תפקידים שאמרו לנו עליהם שזה לא יילך וזה הולך בגדול. זה לא פוגע באתוס הלחימה".

הרמטכ"ל איזנקוט עם קצינים בשטח
Photo by Yahav Trudler/IDF Spokesperson

על קביעתו זו נשאל דובר צה"ל אם יש ממש בטענות שהועלו בתקשורת ולפיהם על מנת לשלב יותר ויותר חיילות במערך הלחימה הקרבי הורד סף הדרישות הפיזיולוגיות. לדבריו מדובר בטענות חסרות בסיס וחיילת שתבקש להשתלב במערך הלחימה תעמוד באותו רף דרישות שבו יעמוד חייל גבר.

על הטענה לפיה שירות ביחידת שדה פוגע פיזיולוגית בבנות עצמן, אומר אלמוז כי את ההכרעה בסוגיה זו יש להשאיר בידי הפיסיולוגים הבוחנים את הסוגיה ואת הניסוי המתרחש כעת. כשנשאל אם קיים חשש שמסקנות כאלה ואחרות של ניסויים אולי יעוגלו על מנת להתאים אותן לדרישותיהם של ארגונים פמיניסטיים כאלה ואחרים, המקבלים נפח רב בציבוריות הישראלית, השיב וקבע כי עצם העלאת הטענה היא חלק מתחושת הרדיפה שאינה אלא אגדת עם, ולמעשה גם לחשש זה אין כל בסיס.

לקראת תום הדברים נשאל תא"ל אלמוז אודות יחסו של הצבא לארגון 'צו אחד' המבקש לסייע לחיילים דתיים להתמודד עם פגיעות באורח חייהם הדתי. לדבריו מדובר בארגון הפוגע ברבנות הצבאית, "מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו", הוא מצטט וקובע כי לחייל יש את הרב הצבאי ואת הרבנות הצבאית ודי לו בכך, ללא צורך בקבלני משנה.

test770