מועלם
מועלםצילום: אלירן אהרון

הלחץ עבד: ח"כ שולי מועלם (הבית היהודי) מגישה בימים אלו הצעת חוק חדשה לגבי צמצום חזקת הגיל הרך.

הצעת החוק החדשה אינה כוללת סעיפים המחלישים את הסמכות ההורית של כלל ההורים בישראל, כפי שעשתה הצעת החוק הקודמת שהגישה בנושא, אשר נקראה "חוק הורים וילדיהם".

ההצעה החדשה – שמספרה 3517, ואשר עדיין אינה מופיעה באתר הכנסת (נכון ליום שני בבוקר), נקראת "הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון – קביעת בית המשפט באין הסכם בין ההורים), התשע"ז–2016". לצד ח"כ מועלם, חתומות עליה חה"כ מירב בן ארי ורחל עזריה (כולנו).

נראה כי הכוונה לפגוע בסמכות ההורית של כלל הורי ישראל נכשלה, איפוא, לאחר שנחשפה ברבים על ידי "ערוץ 7". בנוסף, נטל ארגון "חותם" חלק חשוב בהפעלת הלחץ על חברי כנסת ב"בית היהודי" שלא לתמוך בהצעת "חוק הורים וילדיהם".

יש לציין כי לא ברור עד כמה חברות הכנסת שקידמו את חוק "הורים וילדיהם" היו מודעות למשמעויות הקשות שלו לגבי הסמכות ההורית, והאם הוטעו ע"י ארגוני נשים או גורמים אחרים הפועלים מאחורי הקלעים.

קיצור חזקת הגיל הרך או הארכתה?

הצעת החוק החדשה מוצגת לציבור כהצעה שתוריד את הגיל המרבי בו תחול "חזקת הגיל הרך" על ילדי גירושין ל-4 במקום 6. ואולם, מעיון ראשוני בהצעה עולה כי היא מכילה מרכיבים נוספים אשר מאריכים, למעשה, את תחולת החזקה, ומוסיפים עליה חזקה חדשה – המוכרת בשם "חזקת המטפל העיקרי". חזקה זו תעניק יתרון להורה ש"טיפל" בילד יותר – וגם היא נתפסת על ידי פעילי זכויות אבות כדרך עקיפה לוודא שהחזקת הילדים תישאר בעיקר אצל האמהות.

ההצעה קובעת כי "קטין אשר מלאו לו ארבע וטרם מלאו לו עשר שנים, אופן מימוש חלוקת זמני השהות שלו עם כל אחד מההורים ייקבע על ידי בית המשפט תוך שמירה בקירוב על חלוקת הזמן, אופן הטיפול ומידת הטיפול של ההורים בקטין בעשרים וארבעה החודשים שקדמו להגשת הבקשה להסדר ההורות, אם אין סיבות להורות אחרת".

באשר לקטין אשר מלאו לו עשר שנים, נכתב בהצעה, "אופן מימוש חלוקת זמני השהות שלו עם כל אחד מההורים ייקבע על ידי בית המשפט בהתאם ל[...]טיפול שהעניק כל אחד מההורים לקטין עד למועד קביעת בית המשפט".

פירושם המעשי של הסעיפים הללו הוא שברוב המקרים, חזקת הגיל הרך תוארך בעצם עד גיל 10, ואולי אף עד גיל 18.

עוד נקבע כי בבוא בית המשפט לקבוע את אופן מימוש חלוקת זמני השהות של הקטין עם כל אחד מההורים, יתחשב בית המשפט, בין השאר, ב"מניעת חשיפת הקטין להורה אלים כלפי מי מבני המשפחה". מכיוון שהמערכת בנויה כיום באופן שמאפשר להדביק לגברים האשמות של אלימות בקלות רבה, הרי שסעיף זה נתפס ע"י הפעילים כעוד פתח לפגיעה באבות.

החוק קובע עוד כי:

"חלוקה שווה של זמני השהות של הקטין בין ההורים תעשה בהתקיים התנאים המפורטים להלן:

(1) שיתוף פעולה ותקשורת בין ההורים;

(2) מעורבות רבה של שני ההורים בחיי הקטין;

(3) מגורי ההורים בסמיכות זה לזו;

(4) רצון הילד וטובתו".

פירוש הסעיף הוא כי החלטה של אחד ההורים שלא לשתף פעולה עם השני, הוא (ובעיקר היא) יוכל לטרפד כל הסדר שוויוני.

פעיל זכויות האבות יאיר קנאי אמר בתגובה להצעת החוק החדשה כי "זו הצעה מניפולטיבית שלמעשה מעלה את גיל החזקה ל-10 (בניגוד לשולחן ערוך) במסווה מניפולטיבי של הורדה".