הכותל המערבי
הכותל המערבי צילום: רויטרס

"חוק ההסדרה" מבית היוצר של ש"ס. קבוצת חברי כנסת מהסיעה יוזמים הצעת חוק שתסדיר את מעמדו של הכותל המערבי כשטח קדוש הנתון לשיפוט בתי הדין הרבניים והרבנות הראשית לישראל.

נכון להיום, מעמדו ההלכתי והשיפוטי של הכותל המערבי טרם הוסדר בחוק, דבר שהביא פתח לארגונים שונים לנסות ולפגוע במעמדו ההלכתי כפי שהיה מקובל עד כה - ובכך לגרום למהומות וחיכוכים קשים.

הצעת החוק זו באה להסדיר לראשונה, על פי חוק, את מעמדו ההלכתי של הכותל המערבי.

בדברי ההסבר לחוק נכתב כי "נושא השמירה על המקומות הקדושים הוסדר בתקנות המשירה על מקומות קדושים ליהודים, התשמ"א-1981. אולם עד היום, כ-50 שנה מאז שוחרר הכותל המערבי, טרם הוסדרו מעמדו ושמירת קדושתו בחוק מיוחד החל על הכותל. דבר זה גורם מפעם לפעם לפגיעה בערבים המקודשים של עם ישראל".

"מוצע בזה לקבל חוק שיסדיר הן שמירת סדרי התפילה ברחבת התפילה של הכותל המערבי וכן את שמירת מעמדה וקדושתה של רחבת הכותל כולה", לשון ההצעה.

החוק מציין בפרוטרוט את המעשים האסורים בתחומו של הכותל המערבי, כנגזרת ממעמדו ההלכתי. איסורים שעד כה לא טופלו כמו אי חילול השבת או הצבת מחיצה בין גברים לנשים במקום הקדוש ביותר לעם היהודי - הוכנסו לחוק החדש.

החוק אף מתייחס לשמירה על כבוד המתפללים ובין האיסורים המופיעים בו "עריכת טקס, לרבות טקס דתי, שלא על פי מנהג המקום, הפוגע ברגשות ציבור המתפללים כלפי המקום".

כמו כן מוצע לאסור "בכל שטח רחבת הכותל המערבי - מעשה העלול להפריע את המתפללים בתפילתם; תפילה מעורבת של גברים ונשים", וכן לאסור "בעזרת הנשים - טקס הכולל הוצאת ספר תורה וקריאה בו, תקיעת שופרות, לבישת טליתות או תפילין".

בסעיף העונשין נאמר, כי "העובר על הוראה מהוראות סעיפים 2 או 3, דינו - מאסר ששה חדשים או קנס 10,000 שקלים". לגבי תקנות החוק מוצע, כי "השר לשירותי דת הוא הממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו".

יוזמי החוק, חברי הכנסת מסיעת ש"ס אמרו כי "החוק בא לעשות סדר חיוני במקום המקודש ביותר לעם היהודי ולהסדיר את מעמדו ההלכתי. לא יתכן שהמקום ממנו לא זזה השכינה, שדורות רבים של יהודים נכספו אליו, יהיה מוקד לעימותים מחפירים ופגיעה במיליוני יהודים הפוקדים אותו תמידין כסדרן".

"אין לנו ספק כי הצעת חוק זה משקפת נאמנה את דעת הרוב המכריע של הציבור בישראל והיא תשיב לו את מעמדו הראוי, כבודו וקדושתו", אמרו הח"כים.

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו