פלוג: המצב הכלכלי בישראל טוב

נגידת בנק ישראל, ד"ר קרנית פלוג, נאמה הבוקר (רביעי) בכנס שדרות לחברה ואמרה כי מצבה הכלכלי של ישראל טוב ומנתה את הצעדים שיש לנקוט על מנת להבטיח את המשך הצמיחה.

"הצמיחה של השנים האחרונות שיפרה את מצבם של כל אלו שהשתתפו בכוח העבודה ותרמו להגדלת העוגה, אולם הגידול בעוגה לא התחלק בצורה שוויונית, ולכן לא ניתן להגדיר את הצמיחה שחווינו כ'צמיחה מכלילה'", הסבירה.

לדברי פלוג, במקביל לצמיחה גם הפערים בחברה הישראלית גדלו, "שיעור העוני בישראל הוא הגבוה ביותר במדינות ה-OECD, וגם רמת אי השיוויון היא בין הגבוהות המערב".

הנגידה הצביעה על חלק מהגורמים לפערים: הפער לשכר לשעה גבוה ומתוך כך גם פער ההכנסה הפנויה, ירידה בהוצאות חברתיות המסייעות ליציאה מהעוני והוצאות נמוכות מהממוצע במדינות ה-OECD בחינוך היסודי והתיכוני.

בסיום נאומה הציגה ד"ר פלוג מחקר של ה-OECD אשר מצביע על הפוטנציאל העצום הגלום בשיפור התפוקות של מערכת החינוך הישראלית, "סימולציה שנערכה, גם אם היא טכנית למדי, מצביעה על כך שאם נצליח לשפר את ההישגים של בעלי ההישגים הנמוכים במבחן הפיזה ולהעלותם להישגים סבירים, התרומה לצמיחה השנתית תהיה כמעט חצי אחוז תוצר. יותר מאשר כמעט בכל מדינה אחרת. וכמובן ששינוי מסוג זה גם יתרום רבות לצמצום אי השוויון".

"הדרך לצמיחה מכלילה ובת קיימא עוברת דרך שיפור משמעותי ברמת המיומנויות וצמצום הפערים בהון האנושי של האוכלוסייה בישראל. חשוב שנפעל בתחום זה כבר כעת, כדי לקצור את ההישגים בעתיד", סיכמה הנגידה.