קריית ספר - המלצותיו של הרב יואל קטן

על הספר "פרי צדיק": תורה ישנה ומתוקה בכלי חדש ומחודש.

הרב יואל קטן , ח' בכסלו תשע"ז

קריית ספר - המלצותיו של הרב יואל קטן-ערוץ 7
הרב יואל קטן
צילום: אתר ישיבה

פרי צדיק.

על התורה והמועדים. קדושת שבת, שביתת שבת.

מאת רבנו צדוק הכהן מלובלין.

יוצא לאור מחדש בכתב מרובע ומנוקד, פתיחת ראשי תיבות, ציון מקורות והשוואות ועוד.

מרכז שפירא, המכון התורני אור עציון,

תשע"ו. שנט עמ'

(8502822‑08)

סדרת ספרי 'שפת אמת' במהדורת המכון התורני שעל יד ישיבת אור עציון כבר מצאה את מקומה על מדפיהם של חובבי תורה מכל הגוונים.

עתה מתחילים רבני וחוקרי המכון להוציא לאור את סדרת ספרי הכהן הגדול מלובלין באותה איכות ובאותה קפדנות, ובלי ספק שגורלה יהיה זהה.

ציון המקורות מצד אחד וההשוואות למקומות האחרים בכתביו שבהם הוא עוסק באותם נושאים מאידך ישנו בשביל רוב הלומדים את כל צורת הלימוד בספר, מרפרוף רגשני לעיון למדני. תורה ישנה ומתוקה בכלי חדש ומחודש.

*****

המוסדות העיקריים של המשפט העברי.

כרך ראשון – דיני קניינים, וחלק שני – דיני חיובים.

הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג.

תרגם וערך: משה הרשקוביץ.

תל אביב, ידיעות אחרונות וספרי חמד,

תשע"ו. שני כרכים

(info@ybook.co.il)

הרב הרצוג זצ"ל, הרב הראשי האשכנזי השני, היה אחד מגדולי התורה בדורותיו, וזכה להערכה רבה מתלמידי החכמים מכל החוגים. נוסף על כך היה מנהיג ציבור, וגם משפטן רחב אופקים.

כששימש ברבנות באירלנד החל לכתוב סדרת ספרים באנגלית על דיני הממונות ובתי הדין בישראל, אך הספיק להוציא רק שני ספרים מתוכה. כאשר שימש כרב ראשי הקים את 'בית המדרש העליון למשפט התורה' הוא 'מכון הארי פישל', ובו מחלקת חקיקה שמטרתה הייתה לחבר ספר חוקים ישראלי שיתבסס כולו על המשפט העברי, ובמסגרתה חיבר ספרים נוספים בתחום זה. במקביל התפרסמו פסקיו בבית הדין הגדול בסדרה בת תשעה חלקים בשם 'פסקים וכתבים', וכן ספר השו"ת שלו 'היכל יצחק' ועוד.

הספרים על המשפט העברי מקיפים באופן מלא את הנושאים שבהם הם עוסקים, ועשויים להיות לעזר רב לתלמידי חכמים ולחוקרים כאחד.

*****

דעת סופרים.

פירוש על תורה נביאים וכתובים, מיוסד על פי דברי רבותינו הראשונים והאחרונים.

מאת הרב חיים דב רבינוביץ.

מהדורה חדשה ומתוקנת.

עורך: הרב יהושפט שרגא רבינוביץ.

ספר בראשית. ירושלים, מכון דעת סופרים,

תשע"ז. ט+תשטו עמ'

(5792612‑03)

כרך נוסף מתוך המהדורה החדשה של הפירוש הוותיק 'דעת סופרים' מאת הרב רבינוביץ זצ"ל, המשלב בין דברי חז"ל וגדולי המפרשים לביאורים ופירושים מאת המחבר עצמו במינון מיוחד. ספר בראשית במהדורתו הקודמת יצא לאור לפני ע"ה שנים, ובמהדורה החדשה הושלמו בידי נכדו ציוני מקורות ונוספו הערות, מהם מאת הגר"א נבנצל שליט"א, רבה של ירושלים.

הפסוקים הבודדים מבוארים כפשוטם וכמדרשם, וגם סוגיות שלמות, כולל בירורים לשוניים והיסטוריים. בין השאר הוא עומד בפרשתנו על כפל הלשון "ויאמר לבן" (בראשית לא מח; נא), וטוען בהיגיון רב שזהו רמז לכך שהכתוב מצטט רק חלק מדברי לבן הארוכים ולא את כולם.

לתגובות: wso.shaalvim@gmail.com