קריאת מזכ"ל בנ"ע - מוצדקת או שגויה?

ענו לשאלת השבוע של העיתון "בשבע". תשובות נבחרות ומפורטות יפורסמו בגיליון הקרוב.

ערוץ 7 , י"ב בכסלו תשע"ז

מזכ"ל בנ"ע יאיר שחל
מזכ"ל בנ"ע יאיר שחל
צילום: אלירן אהרון

שאלת השבוע בעיתון ''בשבע'':

הוראת ראש החמ"ד ומזכ"ל בני עקיבא לנוער הדתי-לאומי לא להפגין בעמונה - מוצדקת או שגויה?

גולשי ערוץ 7 מוזמנים לפרסם את תגובותיהם. תשובות נבחרות ומפורטות שייחתמו בשם מלא וכתובת יופיעו במדור ''שאלת השבוע'' בגיליון הקרוב.

ענו לשאלה באמצעות כפתור "כתוב תגובה".