סנ"צ איילת אורנשטיין חזקי עזרא

סנ"צ איילת אורנשטיין, ראש מדור נפגעי עבירה באגף החקירות של משטרת ישראל, אמרה בוועדה לקידום מעמד האישה של הכנסת כי על פי נתוני המשטרה, ישנה מגמת ירידה בהיקף הפגיעות המיניות של ערבים בנשים יהודיות בערים המעורבות.

חברי הכנסת שיזמו את הדיון ביקשו ממנה לפרט את הנתונים שמהם הסיקה מסקנה זו, אך היא לא היתה מסוגלת לספק נתונים כלשהם.

מי שבאה מצוידת במספרים רשמיים של המשטרה היתה ח"כ יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו), שיזמה את הדיון בנושא הטרור המיני.

מלינובסקי הציגה בפני הוועדה את נתוני המשטרה הרשמיים אודות מקרי פגיעה מינית לאומנית במחוז ש"י וירושלים מ-2006 ועד 2014 – אותם סיפקה המשטרה לעו"ד רוני אלוני-סדובניק, שהעבירה אותם לח"כית.

הקצינה הבכירה – שכאמור, לא הגיעה לישיבה עם נתונים משל עצמה – ביקשה לעיין במסמך, ולאחר כמה דקות פסקה כי ח"כ מלינובסקי הציגה את הנתונים באופן שגוי ומטעה. סנ"צ אורנשטיין טענה בפני הוועדה כי במסמך מפורטות עבירות תקיפה שונות של ערבים נגד נשים יהודיות – כולל תקיפות פיזיות לא-מיניות, השלכות אבנים והשלכות בקבוקי תבערה – וכי עבירות המין הן מיעוט בתוכן. בסך הכל ובהערכה גסה, אמרה, מדובר על כ-200 עבירות מין.

תקיפות מיניות ע"י ערבים במחוזות י-ם וש"י, 2006-2014.
תקיפות מיניות ע"י ערבים במחוזות י-ם וש"י, 2006-2014. באדיבות עו"ד אלוני-סדובניק

בתמונה המוטמעת לעיל ניתן לראות את המסמך המשטרתי שהוגש לכנסת, בעיבוד גרפי קל המאפשר להתמקד רק בסעיפי עבירות המין. השורה המסומנת באדום מראה את סך כל העבירות המיניות בכל שנה.

עברנו על הנתונים וחישבנו את סך כל המקרים שמסווגים כעבירות מין במסמך והגענו למספר 538, שהוא קצת יותר מ-50% מסך כל מקרי התקיפה של יהודיות ע"י ערבים שמוצגות במסמך. מתוך התקיפות המיניות, 70 הן מקרי אונס (שתי השורות העליונות).

התקיפות ה"לא-מיניות" של ערבים נגד יהודיות אשר נמנו במסמך היו בעיקר בקטגוריות של חבלה גופנית, תקיפה וניסיון לפגוע בחיים. סך כל התקיפות שהמסמך מונה ב-9 השנים שנסקרו מגיע ל-1,064. אלה כוללות רק שלושה מקרים של זריקת אבנים, ואפס מקרים של זריקות בקבוקי תבערה.

מכתב הכיסוי שנשלח לעו"ד סדובניק מתאר את הפילוח שבטבלה.

מכתב הכיסוי
מכתב הכיסוי באדיבות עו"ד אלוני-סדובניק

ממשטרת ישראל נמסר:

אנו דוחים בתוקף את הטענה המופרכת לכך שנציגת המשטרה היא זו שהטעתה את הוועדה. הנתונים שהוצגו על ידי מי ממשתתפי הוועדה אינם משקפים בשום אופן את הסוגייה אליה נדרשה נציגת המשטרה להתייחס או את הנתונים הרלוונטיים עליהם התבססה. בניגוד לנטען בפניה, נתוני המשטרה הרלוונטיים עליהם הסתמכה הקצינה יימסרו לוועדה בהמשך לדיון בהתאם לבקשת יו״ר הוועדה.

ח"כ מלינובסקי במליאה ערוץ הכנסת