שר הביטחון, אביגדור ליברמן, חתם על צו הקובע כי ״מוסד קנאדיל הבינלאומי לפיתוח וסיוע הומניטרי" הוא התאחדות בלתי מותרת בישראל ופעילותו אסורה.

מוסד קנאדיל מזוהה עם ארגון החמאס ועם תנועת "האחים המוסלמים", ובשנים האחרונות הוא משמש כצינור מימון מרכזי עבור פרויקטים שמבצע החמאס בירושלים.

בראש מוסד קנאדיל עומד ד"ר עזמי ארכאן, המזוהה עם החמאס ותנועת "האחים המוסלמים". בנוסף, מוסד קנאדיל מעסיק בעלי תפקידים המזוהים עם החמאס ועם ה"אחים המוסלמים".

במסגרת פעילותו ולשם קידומה מקיים מוסד קנאדיל שיתופי פעולה וקשרים הדוקים עם גורמי חמאס בשטח ומחוץ לו. פעילותו של מוסד קנאדיל ותמיכתו בחמאס בירושלים משרתת את מטרות הטרור של הארגון ומחזקת את אחיזתו בקרב האוכלוסייה.

השר ליברמן אומר כי "גורמי הביטחון ימשיכו לפעול כנגד כל גוף התומך בארגון החמאס ופועל במטרה לפגוע בביטחון המדינה ובריבונותה בירושלים".