אושרה הבטחת הכנסה לאברכים

כחלק מההסכם הקואליציוני, אישרה ועדת הכספים לקריאה שניה ושלישית את החוק לסיוע לאברכים ולסטודנטים מעוטי יכולת

חיים לב - ערוץ 7 , י"ד בכסלו תשע"ז

ח"כ משה גפני
ח"כ משה גפני
צילום: יונתן סינדל

כחלק מההסכם הקואליציוני בין יהדות התורה לליכוד, אישרה ועדת הכספים לקריאה שניה ושלישית את הצעת החוק לסיוע כלכלי לאברכים ולסטודנטים מעוטי יכולת.

מדובר בחוק שהוא מיזוג של הצעת חוק ממשלתית והצעת חוק פרטית שנועדה לקבוע כי הסיוע יינתן הן לאברכים מעוטי יכולת והן לסטודנטים. סכום הסיוע החודשי יעמוד על 1,040 שקלים.

הצעת החוק המאוחדת משווה בין התנאים לקבלת הקצבה לשם הבטחת הכנסה בין אברכים ללומדים לימודים על-תיכוניים.

יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני (יהדות התורה) אמר בדיון, כי "התכלית של החקיקה היא להקל עם קבוצת האוכלוסייה החלשה ביותר במדינת ישראל, משפחות שמתקשות לספק את הצרכים הבסיסיים ביותר של ילדיהם. הצעת החוק כוללת השוואת תנאים גם לגבי סטודנטים. אנחנו מדברים על סיוע כלכלי, שאם לא הייתי מקדם אותו גם סטודנטים לא היו מקבלים אותו".

החוק קובע מי זכאי לקבל את הקצבה המיוחדת: אברך שבחזקתו 3 ילדים ויותר, אין ברשותו או ברשות בת זוגתו רכב העולה בשוויו על 25,000 שקלים מקבל הקצבה או בת זוגתו, אינם בעלים של קרקע שערכה עולה על 36,000 שקלים והם אינם מקבלים קצבה כלשהי מהמדינה או מביטוח לאומי מעבר ל- 1,200 שקל וסך ההכנסה שלו ושל אשתו אינה עולה על 1,200 שקלים בחודש, או 14,400 שקלים שנתיים. על האברך ללמוד בכולל יום שלם ולא פחות מ-45 שעות שבועיות.

בדיון הקודם על הצעת החוק, נוכח טענות שהחוק מיטיב רק עם קבוצות מוגדרות של נזקקים במקום להיטיב עם כל הנזקקים, אמרה היועצת המשפטית, עו"ד שגית אפיק, כי "בעבר פסל בג"ץ ניסיונות קודמים לקדם את הקצבאות הללו כי הנושא לא הוסדר אלא בסעיף תקציבי וכן מפאת עניין השוויון. בפעם השנייה נפסל ההסדר בהחלטת ממשלה בעקבות בג"ץ שניסתה לעגן גם עבור הסטודנטים סכום תקציבי של תוספת של 50 מיליון שקלים לחלוקה של מלגות זה הובא לבית המשפט העליון שציין כי לא רואה איך זה מתיישב עם כך שסטודנטים לא נהנו אלא רק 124 סטודנטים ביחס לסכום שהוענק לאברכים".

"כל הפסילות היו קדימה ולא רטרואקטיבית. ואני חושבת שאפשר לפרש שבית המשפט מחפש שתהיה הסדרה חקיקתית. ההסדרה לוקה בחסר ומתבססת לממשלה שכן מתייחסת לסטודנטים וקובעת שעל כל הגדל שתהיה לסעיף התקציבי עבור מלגות קיום לאברכים תהיה הגדלה ב-21% יותר למלגות שיחלק המל"ג לפי הקריטריונים שלו לסטודנטים ולא מתבטא בהצעת החוק הממשלתית אלא בפרטית, אלא רק הפנייה להחלטת הממשלה בנושא. אני חושבת שככל שהוועדה תעבה את החוק הזה ותתקן אותו, ההצעה כן עונה על מה שבג"ץ חזר ואמר למחוקק. לא רק סיוע כלכלי ללומדי תורה אלא גם לסטודנטים, לכלול הסעיף תקציבי לגבי אותם 21% לתקציב המלגות של המל"ג".

נציג משרד המשפטים, שי סומך, הסביר נוכח טענות שונות שהועלו בדיונים על החוק, כי "החוק עומד במבחן החוקתי. ועדת גבאי שעסקה בנושא המליצה על הסדר חדש: הגבלת תקופת הזמן לקבלת הקצבה ע"י אברכים נזקקים לחמש שנים, הגדלת הסיוע לסטודנטים נזקקים ב-50 מיליון שקלים ומסלול שמאפשר קבלת הסכום שמקבלים האברכים לסטודנטים נזקקים עם ילד אחד. הממשלה ראתה בכך כלי לעידוד התעסוקה של אברכים. בית המשט פסל גם את זה וסבר שזה רק סיוע כלכלי ולכן פוגעת בשוויון ולא עידוד תעסוקה. רק 127 סטודנטים קיבלו את הסכום המקסימלי ולכן פסלו גם ההסדר השני. עכשיו – 21% יותר בסך הכולל לסטודנטים וגם שאם ישתנה הסכום לאברכים הקצבה גם לסטודנטים וגם הסכום הכולל. סטודנטים עם ילד אחד לכן אוכלוסייה הרבה יותר רחבה מאברכים שרק עם 3 ילדים ומעלה".

יו"ר ועדת הכספים סיכם את הנושא ואמר כי "מטרת החוק היא לייצור שוויון בקבלת הקצבה בין סטודנטים לאברכים. אילולא נכנסתי לעניין, הסטודנטים לא היו מקבלים שקל וכאן בעקבות המהלך שלי, סטודנטים נזקקים יכולים לקבל קצבה גבוהה של עד 4,000 שקלים. צריך לזכור שחוק הבטחת הכנסה נועד לתכלית חשובה מאוד להבטיח קיום בכבוד של כל אזרח ובמקרה של מי שלומד חייבים לאפשר לו קיום בכבוד".