שיאנית ההוצאות וההכנסות - תל אביב

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת כמידי שנה את סקר ההכנסות וההוצאות של משקי הבית ב-14 הערים הגדולות.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , י"ט בכסלו תשע"ז

תל אביב. ארכיון
תל אביב. ארכיון
צילום: סרג' אטל

במדינת ישראל ישנן כיום שמונה ערים שבהן יותר מ-200,000 תושבים: ירושלים, תל אביב-יפו, חיפה, ראשון לציון, אשדוד, פתח תקווה, באר שבע ונתניה ושש ערים המונות 200,000-100,000 תושבים: רמת גן, חולון, בת ים, בני ברק, אשקלון ורחובות.

כמידי שנה מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את הנתונים אודות ההכנסות וההוצאות של משקי הבית ב-14 הערים הללו.

בממוצע הארצי ההכנסה הכספית נטו למשק בית היא 15,427 ש"ח, וההוצאה הכספית לתצרוכת היא 12,323 ש"ח.

בכל הערים הגדולות בישראל, ההכנסה הכספית נטו גבוהה מההוצאה הכספית לתצרוכת. הפער הגדול ביותר בין הכנסה כספית נטו להוצאה כספית לתצרוכת נמצא ברחובות- 5,974 ש"ח והנמוך ביותר באשקלון ובבני ברק כ - 250 ש"ח.

מבין 14 הערים הגדולות, ברחובות ההכנסה הכספית נטו למשק בית היא הגבוהה ביותר – 19,099 ש"ח ובתל אביב יפו ההוצאה הכספית לתצרוכת הגבוהה ביותר - 14,284 ש"ח.

בבת ים ההכנסה הכספית נטו וההוצאה הכספית לתצרוכת הן הנמוכות ביותר (11,005 ש"ח ו-9,632 ש"ח, בהתאמה).

אולם, אם בוחנים את הנתונים לנפש - בתל אביב-יפו ההכנסה הכספית נטו לנפש וההוצאה הכספית לתצרוכת לנפש הן הגבוהות ביותר (8,053 ש"ח ו-6,419 ש"ח, בהתאמה), ואילו בבני ברק הן הנמוכות ביותר (2,639 ש"ח ו-2,585 ש"ח, בהתאמה).

במשק בית בישראל יש בממוצע: 3.3 נפשות ו-1.5 מפרנסים. בבני ברק ממוצע הנפשות למשק בית הוא הגבוה ביותר - 4.8 ובתל אביב-יפו הנמוך ביותר - 2.2 נפשות.

ממוצע המפרנסים הגבוה ביותר למשק בית נמצא ראשון לציון וברחובות - 1.7. בבת ים מספר המפרנסים הנמוך ביותר - 1.1.

ההכנסה הכספית הממוצעת ברוטו למשק בית בישראל מכל מקורות ההכנסה (עבודה, הון, תמיכות וקצבאות) היא 18,671 ש"ח לחודש. מבין 14 הערים הגדולות ההכנסה הכספית ברוטו הגבוהה ביותר היא ברחובות - 24,221 ש"ח והנמוכה ביותר בבת ים - 12,587 ש"ח.

בערים רחובות, אשדוד, פתח תקווה וראשון לציון 80% ומעלה מההכנסה מקורה בעבודה ואילו בבני ברק 61.6% מהכנסה הכספית מקורה מעבודה, וכרבע מההכנסות מקורן בקצבאות ובתמיכות.

סך כל ההוצאה לתצרוכת הממוצעת בישראל היא 15,407 ש"ח לחודש. בתל אביב-יפו ההוצאה הגבוהה ביותר 17,711 ש"ח. בבת ים ההוצאה לתצרוכת הנמוכה ביותר 12,191 ש"ח בממוצע.

מבין 14 הערים הגדולות סעיף ההוצאה הגדול ביותר של משק בית הוא סעיף הדיור; אחוז ההוצאה הגבוה ביותר על סעיף זה נמצא בתל אביב-יפו - 31.3% מההוצאות, ואחוז ההוצאה הנמוך ביותר נמצא באשקלון ובבאר שבע - כ-21%. סעיף זה כולל בתוכו שני מרכיבים עיקריים, הראשון חישוב של שירותי דיור (זקיפה של שכר דירה חלופי) למשקי הבית שבבעלותם דירות והשני התשלום על שכר הדירה כפי שדיווחו משקי הבית הגרים בדירה שאינה בבעלותם.

סעיף ההוצאה השני בגודלו הוא סעיף התחבורה והתקשורת. ברחובות, חיפה ואשקלון מוציאים כ- 22% אחוז מההוצאה על סעיף זה.

באשדוד נמצאו אחוזי ההוצאה הגבוהים ביותר על סעיפי המזון - 18.8%, הבריאות - 7% והלבשה והנעלה - 4%.