רוב העובדים במשרד המשפטים - נשים

במשרד קיים רוב מוחלט של נשים - 68%. גם במשרות הבכירות קיים רוב נשי, כאשר 66% מכלל בעלי התפקידים הבכירים במשרד הינן נשים.

אורלי הררי - ערוץ 7 , כ' בכסלו תשע"ז

אמי פלמור
אמי פלמור
צילום: יונתן סינדל, פלאש 90

במסגרת מאמציו של משרד המשפטים לקידום העסקה רבגונית, מקיים מחר (שלישי) המשרד זו הפעם השלישית את כנס "שותפים לדרך" שיעסוק בעידוד הגיוון בתעסוקה, תוך שימת דגש על אוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם והעדפה מתקנת.

לקראת הכנס, מפרסם משרד המשפטים, זו השנה השנייה ברציפות דו"ח המציג נתונים מקיפים אודות העסקת נשים ופערי שכר מגדריים, העסקת בני החברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית, העסקת יוצאי אתיופיה, בני החברה החרדית וכל אוכלוסיות הייצוג ההולם לרבות אנשים עם מוגבלות, ביחידות המשרד השונות.

הצורך בבחינה ובאומדן הגיוון בתעסוקה מקורו במחויבות משרד המשפטים להחלטות הממשלה הקובעות רף ייצוג הולם במשרדי הממשלה, חשיבות עקרונות השקיפות והנגישות למידע ממשלתי, ומתוך כוונה לעורר שיח ציבורי בנושא.

ממצאים מרכזיים מהדו"ח:

  • במשרד המשפטים קיים רוב מוחלט של נשים, כאשר 68% מכלל העובדים הינן נשים.
  • גם במשרות הבכירות קיים רוב נשי, כאשר 66% מכלל בעלי התפקידים הבכירים במשרד הינן נשים.

מבין הנשים בעמדות מפתח ניתן לציין את שרת המשפטים; המנהלת הכללית; משנה ליועץ המשפטי לממשלה (ייעוץ); משנה לפרקליט המדינה (אזרחי); שמונה פרקליטות מחוז וכן מספר מנהלות מחלקות בפרקליטות המדינה; שתי משנות לסנגור הציבורי הארצי; שלוש סנגוריות מחוזיות; סמנכ"לית שירות לקוחות, מנהלת המחלקה לבדיקת תלונות על נחקרים; היועצת המשפטית של המשרד, מבקרת הפנים ועוד.

  • בקרב העובדים והעובדות מהחברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית הנשים מהוות כ-50%.
  • פערי השכר המגדריים בדירוגים המרכזיים במשרד עומדים על 2% בלבד לעומת פערי השכר ממוצעים של 33% בכלל המשק הישראלי. היינו, על כל שקל אחד שמרוויח עובד משרד המשפטים ממין זכר, מרוויחה עובדת 98 אג'. יש לציין כי חל שיפור מפער של 4% בדירוגי השכר המרכזיים במשרד בשנת 2015. בקרב דירוגי הפרקליטים, המוקבלים לשופטים, חוקרי מח"ש ועובדים חיוניים – משפטנים, פער השכר הינו לטובת הנשים.
  • 10.3% מעובדי המשרד הינם בני החברה הערבית, הדרוזית וצ'רקסית. בכך השיג משרד המשפטים את היעד שהציבה החלטת ההמשלה משנת 2007. מדובר בעליה של למעלה מאחוז ביחס לשנה אשתקד, אז עמד שיעורם של בני החברה הערבית במשרד על 9.2%.
  • 1.6% מעובדי המשרד הינם יוצאי אתיופיה. בעקבות מדיניות ברורה ועקבית שמטרתה להביא לשיפור בהעסקת יוצאי אתיופיה במשרד ועמידה ברף הקבוע בהחלטת הממשלה בנושא, הכפיל משרד המשפטים את שיעור עובדיו שהינם יוצאי אתיופיה בשנה האחרונה.

שרת המשפטים איילת שקד: "כנס 'שותפים לדרך' צריך להיות דוגמה לכלל משרדי הממשלה, לדרך בה צריך לעודד אוכלוסיות שעד כה לא זכו לייצוג הולם במשרות ציבוריות. כך עשיתי כשהוריתי לתור אחר מועמדים לשפיטה מהעדה האתיופית, ואכן היום מושבעות שתי השופטות הראשונות בנות העדה, וכך עשינו גם בקידום דו"ח פלמור למיגור הגזענות".

מנכ"לית משרד המשפטים, עו"ד אמי פלמור: "משרד המשפטים אמון על שלטון החוק, אכיפת החוק והשוויון בפני החוק במדינת ישראל. אני סבורה שלא ניתן למלא תפקידים אלו בהצלחה ללא מאמץ מתמשך להביא לכך שהפסיפס האנושי של עובדי המשרד יהלום את הרכבה הייחודי של החברה הישראלית. הנתונים המוצגים בדוח התעסוקה המגוונת של משרד המשפטים לשנת 2016 וקיומו זו הפעם השלישית של כנס 'שותפים לדרך' מעידים לא רק על מחויבותו של המשרד לגיוון בתעסוקה, אלא גם על פעילות אקטיבית למימוש מחויבות זו''.