''מגוונים את סל מוצרי הסיעוד''

הממונה על שוק ההון מפרסמת פתרונות שיבטיחו ביטוח סיעודי משופר.

רעות הדר , כ' בכסלו תשע"ז

 דורית סלינגר
דורית סלינגר
צילום: משה שי, פלאש 90

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר, פרסמה היום (שלישי) שתי תכניות לביטוח סיעודי שמעניקים פתרונות למבוטחים - ביטוח סיעודי קבוצתי ארוך טווח וביטוח סיעודי למצטרפים מבוגרים.

ביטוח סיעודי ארוך טווח שצפוי להיכנס לתוקף בשנת 2017, נועד לשמור על זכויות המבוטחים לאורך כל חייהם, ולהיות זמין עבורם בגיל מבוגר. התכנית מנצלת את כוח המיקוח של הקבוצה על מנת להבטיח למבוטחים כיסוי ביטוחי נגיש וזמין.

התכנית מתקנת את הליקויים בביטוח סיעודי קבוצתי לטווח קצר שהם התקשרות לתקופה קצובה, והאפשרות לשני הצדדים שלא לחדש את החוזה ביניהם.

ביטוח סיעודי למצטרפים מבוגרים יאפשר לצרף גברים ונשים בגילאים 60-67. התכנית מיועדת לציבור שלא רכש בעבר ביטוח סיעודי כמו גם כרובד נוסף עבור מבוטחים קיימים. הצירוף יתאפשר ללא חיתום רפואי, תוך הבטחת כיסוי ביטוחי ראוי לכל חיי המבוטח.

במקביל, מאפשרת הממונה להאריך את ביטוחי הסיעוד הקבוצתיים לתקופה מוגבלת, על מנת לאפשר את יישום העקרונות של ביטוח קבוצתי ארוך טווח וביטוח סיעודי למצטרפים מבוגרים. הממונה תפעל לכך שארגונים וועדי העובדים ימירו את הביטוחים הקבוצתיים הקיימים בתכניות ארוכות הטווח.

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר: "אנו מגוונים את סל מוצרי הסיעוד, על מנת להבטיח למבוטחים כיסוי נגיש וזמין לכל חייהם. התכנית לביטוח סיעודי קבוצתי ארוך טווח תממש את יתרונות הקבוצה ותאפשר חיסכון בעלויות והגברת כושר המיקוח, והביטוח למצטרפים מבוגרים מעניק פתרון לציבור שעד היום נשאר ללא ביטוח סיעודי".