האסון בהר הרצל: "עיצוב במה" הורשעה

מנהל התפעול בחברה שהקימה את גשר התאורה נשלח לשבעה חודשי מאסר בפועל. על סמנכ"ל התפעול נגזרו שישה חודשים.

ערוץ 7 , כ"א בכסלו תשע"ז

בית משפט השלום בירושלים גזר היום (רביעי) את דינם של המעורבים בקריסת גשר התאורה בהר הרצל בירושלים באפריל 2012, ימים ספורים לפני יום העצמאות ה-64 של מדינת ישראל.

באסון נהרגה סגן הילה בצלאלי ז"ל, שני חיילים נוספים נפצעו קשה וחייל נוסף נפצע קל.

תומר ליאונידזה, מנהל תפעול בחברת "עיצוב במה" שהקימה את הגשר, נשלח על ידי בית המשפט לשבעה חודשי מאסר בפועל. סמנכ"ל תפעול בחברה, אלעד לביא, נשלח לשבעה חודשי מאסר.

בית המשפט קבע כי החברה הזניחה במידה ניכרת את חובת הפיקוח והאישור ההנדסי על הפרוייקט. השופט ד"ר אוהד גורדון ציין כי דומה שהיא הסתפקה בשכירתו של מהנדס, ללא בדיקה מתאימה כי הוא ביצע את הנדרש ממנו להבטחת יציבות המבנה ותקינותו.

השופט גורדון חייב את "עיצוב במה" לחתום על התחייבות שלא לבצע עבירה מן העבירות בהן הורשעה בתוך שלוש שנים מיום 1.1.17. ההתחייבות תישא סכום של 50,000 ש''ח. בנוסף, על החברה לשלם פיצויים בגובה 120 אלף ש''ח.