קריית ספר - המלצותיו של הרב יואל קטן

לקט נפלא מתוך ספריו הרבים של ר' אליעזר פאפו זצ"ל בעל 'פלא יועץ', בענייני שבת, הכול בלשונו הזהב של המחבר, אבל בסדר חדש ונוח מאוד

הרב יואל קטן , כ"ב בכסלו תשע"ז

קריית ספר - המלצותיו של הרב יואל קטן-ערוץ 7
הרב יואל קטן
צילום: אתר ישיבה

אורות פלא.

שבת קודש.

ליקוט דברי התעוררות ומוסר הלכות והנהגות מתוך ספריו של הרב הגדול רבי אליעזר פאפו.

ירושלים,

אורות פלא,

תשע"ז. 38+שיח עמ'

(02-6413780)

לקט נפלא מתוך ספריו הרבים של ר' אליעזר פאפו זצ"ל בעל 'פלא יועץ', מחכמי טורקיה לפני כמאתיים שנה, בענייני ההכנות לשבת, קדושת השבת, הנהגות השבת, סעודות השבת ודרך עריכתן, זמירות השבת ומוצאי השבת ועוד ועוד. הכול בלשונו הזהב של המחבר, אבל בסדר חדש ונוח מאוד.

ספריו של הגאון ר"א פאפו זצ"ל מגוונים, חלקם ספרי הלכה וחלקם ספרים באגדה, פירושי מקראות ותשובות למעשה וכל מה שביניהם. בחוכמה רבה ליקטו המהדירים מכל הספרים האלו את הדברים שיועילו לאיש הישראלי לקבל את השבת ולעבור אותה בקדושה ובטהרה לפי הנהגותיו ועצותיו של בעל 'פלא יועץ'.

הכרך הזה מצטרף לחבריו על אלול וימים נוראים, הגדה של פסח ופרקי אבות. יישר כוחם של חכמי מכון 'אורות פלא' ובראשם ר' עזרא נחום שליט"א על עבודתם התמה והנקייה.

*****

חיות הקודש.

יצורי הפרא בבית מדרשם של חז"ל.

עידו חברוני.

תל אביב,

ידיעות אחרונות וספרי חמד,

תשע"ו. 310 עמ'

(info@ybook.co.il)

'חיות הקודש' הם היצורים שאליהם מתייחסים חז"ל בחלק מאגדותיהם, כאשר מול החכם התלמודי עומדים בני אדם ולפעמים בעלי חיים שמציגים את הצד האחר, האפל, המאיים, של העולם. החכם מצדו משתדל ומצליח לראות ולהראות בהם את צדם האחר, החיובי, המלמד, המחנך, הנותן פרופורציות לחיי החומר ולחיי הרוח בעולם הזה, ובעקבות מפגש זה נכתב מה שנכתב.

ד"ר חברוני, בוגר ישיבות ואיש אקדמיה, מצליח לשלב בדבריו ניתוחים ספרותיים, פסיכולוגיים והגותיים, שהם למעשה פירושים סובייקטיביים אך הגיוניים וצמודי-טקסט של קטעי המדרשים שבהם הוא עוסק. כך הוויכוח בין טורנוסרופוס הרשע ורבי עקיבא על משמעות ברית המילה, על מעשי אדם מול מעשי אלוקים, הופך לאבן בוחן ביחסנו לעולם כולו, ובמוקדו השאלה אם יש לזרום עם המציאות כפי שהיא - או לתקן ולמרוד ולשנות. זהו בדיוק המאבק בין יעקב המהפכן השקט ובין עשו איש הטבע הפראי.

*****

אוהל מועד.

הגיגי מועד וחג.

חנוכה.

איציק אֲמִתַּי.

טנא,

תשע"ז. עה עמ'

(054‑5684691)

הרב איציק אמתי, מאנשי עצמונה שהתיישבו ביישוב טנא שבדרום הר חברון, הוא למדן ומחנך והוגה, שכבר העלה על הכתב כמה חוברות ובהן דברים על מועדי ישראל. כתלמידם של הרב צבי יהודה זצ"ל וגדולי תלמידיו דבריו ספוגים מתורת הרב זצ"ל, ומבוססים על גדולי החסידות עם שמץ של התייחסות אקטואלית.

בין השאר כלולים בספר העובדות שכל יהודי שמדליק נרות הרי הוא ככהן גדול בעבודתו, שאורות החנוכה אינם מזכירים רק את העבר אלא גם מאירים את דרכנו לקראת הגאולה השלמה, ושהיום השמיני של חנוכה הוא עיקרו של חג כי הוא המבטא את שיאו של נס פך השמן, והרי בניגוד למועדים אחרים אין עושים הבדלה בסוף החנוכה - ולכן אורות החג ממשיכים להאיר כל השנה כולה...

לתגובות: wso.shaalvim@gmail.com