קריית ספר - המלצותיו של הרב יואל קטן

רל"ב מכתבי ברכה והסכמה והערות על ספרים שכתב מרן הראי"ה עד שנת תרפ"ח. כרך שני יעלה לדפוס בעז"ה בקרוב.

הרב יואל קטן , כ"ט בכסלו תשע"ז

קריית ספר - המלצותיו של הרב יואל קטן-ערוץ 7
הרב יואל קטן
צילום: אתר ישיבה

הסכמות הראיה.

מהדורה מורחבת ומוערת.

מכתבי הערכה, הסכמה והערות למאות חיבורים,

מאת הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל.

עורכים: הרבנים יוחנן פריד, ארי יצחק שבט, צוריאל חלמיש ואברהם טייץ.

ירושלים, בית הרב, תשע"ז. תלד עמ'

(02-6232560)

הספר מתבסס על העבודה הראשונית שערכו לפני כשלושים שנה יוחנן מנחם ישמח ובנימין זאב כהנא, שלמגינת לב נהרגו בגיל צעיר - הראשון בתאונה מצערת בזמן שירותו הצבאי, והשני נרצח על ידי מחבלים עם אשתו בדרכם לביתם בכפר תפוח.

זוהי מהדורה מורחבת בכמות ובאיכות, עם ביבליוגרפיה מלאה לכל פרט, תיאור הדמויות והספרים ותוספות המרחיבות מאוד את היריעה. מדהים איך שנוסף לכל עיסוקיו מצא הראי"ה מקום וזמן לעבור על ספרים רבים מחוץ לסדרי לימודו וכתיבתו ותפקיד הרבנות העמוס, לתת עצה ועידוד למחברים צעירים ומבוגרים - וגם נזיפות קלות מדי פעם...

*****

מנהגי לוב (טראבלס).

עם ביאור 'ישא רעיון'. ומצורף לזה קונטרס הפיוטים.

מהדורה חדשה ומתוקנת.

רפאל סרוסי.

בני ברק, תשע"ו. רז עמ'

(03-6771773)

המנהג הוא יסוד גדול בהלכה. בדור של קיבוץ גלויות באופן טבעי המנהגים מיטשטשים, מנהגי אבות נדחים מפני מנהגי מקום, מנהגי מיעוט מפני מנהגי הרוב, וכך עלולים להיעלם מהעולם מנהגי קהילות עתיקות וקדושות. בטריפולי שבלוב נהגו למשל שביום הראשון של חנוכה עולה גבאי בית הכנסת ל'כהן' כאות הוקרה על שירותו כל השנה, וחבל על מנהג-פנינה זה שייעלם מן העולם.

הרב סרוסי בירר ורשם את מנהגי אבותיו באופן ברור ומסודר עם מקורות וביאורים. הערות של תלמידי חכמים מבני העדה מצורפות בסוף הספר, והן משלימות את התמונה מזוויות נוספות.

*****

השלמות והוספות לערכים באנציקלופדיה התלמודית מדברי הראי"ה קוק.

כרכים א-כ.

עורך ראשי: הרב יהושע בן מאיר.

ירושלים,

המכון להלכה ומחקר שעל יד ישיבת שבות ישראל,

תשע"ז. 304 עמ'

(rybenmeir@gmail.com)

האנציקלופדיה התלמודית הבלתי גמורה, שכבר עשרות שנים עמלים עליה תלמידי חכמים חשובים ובקושי עברה את אמצע הדרך, נמצאת עתה בתנופה מרשימה. לפני כמה שנים מונה לראשות כל מוסדות יד הרב הרצוג האדם הנכון במקום הנכון – הרב פרופ' אברהם שטינברג, שכבר הראה את כוחו כאשר הוציא לבדו את הכרכים הרבים של האנציקלופדיה הרפואית-הלכתית, וזכה על כך בצדק בפרס ישראל.

עתה הוא מצעיד במומחיות ובזריזות קדימה את המפעל הענק הזה, וכרך אחרי כרך יוצאים לאור במהדורה השלמה ובמהדורה מרוכזת, האחרונה גם באופן מקוון. כאשר יסתיים המפעל בעוד כמה שנים יצאו עדכונים מקוונים גם לכרכים הקודמים, וכבר עתה עמלים הרב בן מאיר וקבוצה של אברכים להוסיף את מה שחסר בהם – התייחסות לדברי מרן הראי"ה בנושאים הרלוונטיים, ויש אינסוף התייחסויות חשובות כאלו, תוספות מהערות הרצי"ה על גיליונות הכרכים הראשונים שעליהם עבר מכריכה ועד כריכה, וכן השלמות ותיקונים למיניהם.

לתגובות: wso.shaalvim@gmail.com