נקנס. נמל חיפה
נקנס. נמל חיפה צילום: דוברות המשרד להגנת הסביבה

נמל חיפה שילם עיצום כספי בסך 2,196,480 שקל שהוטל על-ידי המשרד להגנת הסביבה בגין אי עמידה בהוראות למניעה וצמצום של זיהום אוויר

העיצום הוטל, בין היתר, בגין פריקת חומרים שלא לפי ההוראות ובאופן שעלול לגרום למפגע אבק, אי התקנת ציוד שתפקידו לנטר אירועי אבק ואי ביצוע דיגום של אבק על-פי הוראות המשרד.

ההפרות אירעו במספר מקרים בסוף ספטמבר ובתחילת אוקטובר 2014, אז בוצעה פריקה מכלי שיט של מטען מוצק בצובר, באופן המנוגד להוראות שניתנו לנמל, ומבלי להתקין את האמצעים הנדרשים כדי למנוע זיהום אוויר כתוצאה מפיזור האבק. פעולות אלה הובילו לפיזור אבק באופן בלתי סביר והעלו חשש לזיהום הסביבה.

החברה גם לא התקינה מצלמות המחוברות למרכז בקרה, עד למועד שנדרש ממנה, וזאת לצורך ניטור ויזואלי ואלקטרוני של היוצרות אבק העולה מפעילות הפריקה והטעינה. נוסף על אלה, ובניגוד להוראות, לא הוגשו תכניות דיגום ולא בוצעו דיגומים סביבתיים במהלך השנים 2013-2014.

המשרד הפחית לפי תקנות אוויר נקי (הפחתה של סכום עיצום כספי ופריסת תשלומים) 40% מהסכום, בין היתר, גם בשל העובדה שהחברה נקטה בפעולות למניעת הישנות ההפרות ולהקטנת הנזק.

ח"כ זאב אלקין, השר להגנת הסביבה, הסביר את ההחלטה, "אנחנו רואים בחומרה כל מעשה שמנוגד לחוק ופוגע באיכות סביבה ובבריאות הציבור. לא נהסס גם בעתיד לפעול בנחישות לאכיפת חוקי הגנת הסביבה נגד כל גורם, חזק וגדול ככל שיהיה. מי שיזהם ישלם".

סגן השר להגנת הסביבה, ח"כ ירון מזוז, הוסיף "לאחרונה הקים נמל חיפה מערך לפריקת צוברים בצורה שאינה מזהמת את הסביבה. זאת לאחר שנדרש לעשות זאת ע"י המשרד להגנת הסביבה. כיוון שלא עשה זאת בעבר, הוטל עליו עיצום כספי. אנו מקווים שמעתה הנמל יעבוד בצורה שאינה מזהמת את הסביבה - גם בתחום האוויר וגם בתחום הים. נמשיך לעקוב ולפקח בצורה צמודה ובלתי מתפשרת אחר פעילות הנמל, כמו על שאר המפעלים המזהמים במפרץ חיפה"

המשרד להגנת הסביבה הטיל עיצום כספי בסך 2,196,480 שקל על חברת נמל חיפה בגין הפרה ואי קיום של הוראות שניתנו לחברה לפי חוק אוויר נקי.

העיצום הוטל, בין היתר, בגין פריקת חומרים שלא לפי ההוראות ובאופן שעלול לגרום למפגע אבק, אי התקנת ציוד שתפקידו לנטר אירועי אבק ואי ביצוע דיגום של אבק על-פי הוראות המשרד.

מדובר במספר הפרות שבוצעו על-ידי נמל חיפה: החברה ביצעה בסוף ספטמבר ובתחילת אוקטובר 2014 פריקה מכלי שיט של מטען מוצק בצובר, באופן המנוגד להוראות שניתנו לה, ומבלי להתקין את האמצעים הנדרשים כדי למנוע זיהום אוויר כתוצאה מפיזור האבק. פעולות אלה הובילו לפיזור אבק באופן בלתי סביר והעלו חשש לזיהום הסביבה.

החברה גם לא התקינה מצלמות המחוברות למרכז בקרה, עד למועד שנדרש ממנה, וזאת לצורך ניטור ויזואלי ואלקטרוני של היוצרות אבק העולה מפעילות הפריקה והטעינה. נוסף על אלה, ובניגוד להוראות, לא הוגשו תכניות דיגום ולא בוצעו דיגומים סביבתיים במהלך השנים 2013-2014.

המשרד הפחית לפי תקנות אוויר נקי (הפחתה של סכום עיצום כספי ופריסת תשלומים) 40% מהסכום, בין היתר, גם בשל העובדה שהחברה נקטה בפעולות למניעת הישנות ההפרות ולהקטנת הנזק.

מנמל חיפה נמסר בתגובה, "העיצום על נמל חיפה שהופחת כעת בשיעור של 40% נגע לנושאים טכניים של הצטיידות והערכות התואמות את חוק אוויר נקי, ולא לזיהום אוויר בפועל שאינו מתרחש בנמל שפועל בצורה ירוקה. כל הציוד הנדרש נרכש זה מכבר על ידי הנמל, הציוד המתקדם מסוגו בישראל ובעולם ונמל חיפה עומד בכל הדרישות בשיתוף פעולה מלא עם המשרד להגנת הסביבה שהן בדיונים מקצועיים והן בהחלטה על הפחתת 40% מגובה העיצום, משבח את הנמל על השקעתו ופעילותו למניעת כל פגיעה בסביבה, תוך שגורמי המשרד מציינים שנמל חיפה עבר 'שינוי דרמטי בשנים האחרונות בשמירה על איכות הסביבה'. הדבר בה לידי ביטוי גם בפסק דין של שופט בית המשפט השלום בחיפה הד"ר זאיד פלאח שציין בפסק דין כי נמל חיפה עבר 'מהפיכה' בתחום השמירה על הסביבה".