חקירה פלילית בעקבות השריפה בבז"ן

דו"ח ראשוני של צוות הבדיקה מעלה חשדות לפלילים במגוון עבירות סביבתיות הנוגעות להתנהלות בעלי תפקידים בקבוצת בז"ן.

ידידיה בן אור , ד' בטבת תשע"ז

צוות הבדיקה המיוחד (צח"מ) שמינה המשרד להגנת הסביבה לצורך חקירת אירוע שריפת מכל תזקיקי הנפט במפעל בז"ן (בתי זיקוק לנפט) במפרץ חיפה בשבוע שעבר הגיש את מסקנותיו הראשוניות.

מהדו"ח הראשוני עולים, בין היתר, חשדות לפלילים במגוון עבירות סביבתיות הנוגעות להתנהלות בעלי תפקידים בקבוצת בז"ן – לפני אירוע השריפה ובמהלכו.

הצוות המיוחד מנוהל על-ידי המשטרה הירוקה וחברים בו גורמי מקצוע מהמשרד ויועצים חיצוניים. עד כה זומנו לחקירות במשרדי המשטרה הירוקה מספר בעלי תפקידים בקבוצת בז"ן.

בחקירה זו נבחנים היבטים הנוגעים להתנהלות בעלי תפקידים – אחרי ובמהלך האירוע – וההפרות הרגולטוריות שבוצעו.

במשרד להגנת הסביבה מציינים כי החקירה הפלילית בעניינים אלה תהיה בעדיפות עליונה, וצוות חקירה ייעודי יפעל באופן מהיר למיצוי פעולות החקירה.