השכר הממוצע ממשיך לעלות

השכר הממוצע הנומינלי למשרת שכיר עמד בחודש אוקטובר על 9,592 ש"ח. נמשכת גם העלייה במספר המשרות במשק.

נתנאל כ"ץ , י' בטבת תשע"ז

תלוש שכר. אילוסטרציה
תלוש שכר. אילוסטרציה
צילום: istock

בחודש אוקטובר 2016 עמד השכר הממוצע הנומינלי למשרת שכיר על 9,592 ש"ח, כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

מספר משרות השכיר עמד על 3.408 מיליון. זאת בהסתמך על עיבוד ראשוני של מדגם דיווחי המעסיקים למוסד לביטוח לאומי על משרות ושכר, וממקורות מנהליים אחרים.

בחודש אוקטובר 2016, מכלל משרות השכיר במשק, 34.7% (1.183 מיליון) היו בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע למשרת שכיר היה גבוה מהשכר הממוצע של כלל המשק (9,592 ש"ח). 65.3% (2.225 מיליון) מהמשרות היו בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע למשרת שכיר היה נמוך מהשכר הממוצע של כלל המשק (9,592 ש"ח).

נתוני המגמה מצביעים על עלייה במספר משרות השכיר. בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2016 עלה מספר משרות השכיר ב- 0.8% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 2.3% בחישוב שנתי בחודשים מאי-יולי 2016.

נתוני המגמה מצביעים גם על עלייה בשכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים. בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2016 עלה השכר הממוצע הנומינלי ב-3.3% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 3% בחישוב שנתי בחודשים מאי-יולי 2016.

השכר הריאלי עלה בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2016 ב-3.2% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 3.1% בחישוב שנתי בחודשים מאי-יולי 2016.