שאלת השבוע בעיתון ''בשבע'':

האם צילומי פיגוע הדריסה בירושלים מלמדים על בעיה בתחום ה"חתירה למגע" בצה"ל?

גולשי ערוץ 7 מוזמנים לפרסם את תגובותיהם. תשובות נבחרות ומפורטות שייחתמו בשם מלא וכתובת יופיעו במדור ''שאלת השבוע'' בגיליון הקרוב.