'היתר עיסקה' - גם בחוזי מחיר למשתכן

משרד הבינוי והשיכון הורה לקבלנים לשלב סעיף בנושא - כאשר יש רוכשים המעוניינים בכך.

חיים לב - ערוץ 7 , י"א בטבת תשע"ז

'היתר עיסקה' - גם בחוזי מחיר למשתכן-ערוץ 7
ח"כ יעקב אשר
פלאש 90

משרד הבינוי והשיכון הורה לקבלנים לשלב סעיף 'היתר עיסקה' בחוזי הרכישה של הקבלנים בפרויקטים של מחיר למשתכן לבקשת רוכשים המעוניינים בכך.

במכתבו של היועץ המשפטי של משרד הבינוי והשיכון לח"כ יעקב אשר (יהדות התורה) כתב היועמ"ש, "בעקבות פנייתך בה הערת על חשש איסור ריבית בחוזי הרכישה הוחלט כי במסגרת הוראות לעניין מימון העסקה והבטחת כספי הקונה יתווסף סעיף הקובע כי המוכר יאפשר לרוכש דירה המעוניין בכך לכלול בחוזה המכר סעיף 'היתר עסקה' בנוסח המקובל בבנק המלווה של המוכר".

בפנייה של ח"כ יעקב אשר למשרד הבינוי והשיכון הוא דרש להורות על תיקון החוזים האחידים בחוזי הרכישה בין הקבלנים לרוכשי דירות במסגרת הפרויקטים של מחיר למשתכן, כך שהחוזה יכלול סעיף של היתר עיסקה.

כידוע, כחלק מנהלי מחיר למשתכן מחוייבים הקבלנים להחתים את רוכשי הדירות על חוזי רכישה בנוסח אחיד, כשבחוזה נקבע מסגרת תנאים קבועה שאושרה על ידי משרד הבינוי והשיכון. באחד מסעיפי החוזה מופיע עדכון לעלות הרכישה באמצעות תשלומי ריבית והצמדה. סעיף זה מעלה חשש של איסור ריבית.

בד בבד עם הפעילות הפרלמנטרית הענפה לייעוד פרויקטים של מחיר למשתכן עבור האוכלוסייה החרדית, עלה הצורך להתאים אף את חוזה הרכישה לרוח ההלכה היהודית.

כאמור, בעקבות פניית אשר, במסגרת הנחיות החדשות לקבלנים נוספה הוראה הקובעת כי המוכר יאפשר לרוכש דירה המעוניין בכך לכלול בחוזה המכר סעיף היתר עסקה, בנוסח המקובל בבנק של המוכר ובכך חוזי הרכישה יהיו מותאמים לרוכשים שומרי תורה ומצוות.