העיתונות האיראנית פרסמה באחרונה מספר פרשנויות המבקרות את התנהלותה של רוסיה בזירה הסורית והטוענות ומוכיחות כי רוסיה מתעלמת מאינטרסים איראנים חיוניים.

בדו"ח מיוחד של מרכז המידע למודיעין ולטרור מפרסם ד"ר רז צימט את הדברים ומציין כי "ביקורת איראנית כלפי רוסיה אינה תופעה חדשה לנוכח החשדנות העמוקה הטבועה באיראנים כלפי רוסיה ושאיפותיה האזוריות, אולם הפרשנויות שהתפרסמו בטהראן משקפות חשדנות איראנית גוברת במיוחד מאז נפילת חלב בידי כוחות המשטר הסורי וגיבוש הפסקת האש ע"י סוריה ותורכיה, תוך דחיקתה של איראן".

ד"ר צימט מציין כי שורת מאמרים, שהתפרסמו במספר עיתונים איראנים, בעיקר מאז נפילת חלב, הדגישו כי חרף שיתוף הפעולה בין איראן לרוסיה בניהול המערכה בסוריה, האינטרסים של שתי המדינות אינם חופפים. לדבריו צויין בפרשנויות אלו כי העמקת מעורבות תורכיה במשבר הסורי בעידודה של רוסיה והזמנת ערב הסעודית לשיחות באסטנה עלולים לפגוע במעמדה האזורי של איראן.

עוד מובא במאמרי הפרשנות הללו כי אינטרס איראני חיוני שהודגש בתקשורת האיראנית הינו חשיבותה של סוריה ב"ציר ההתנגדות", אשר לו שותפות איראן וחזבאללה. כותבי הפרשנות מעירים כי אל מול ציר זה לרוסיה קשרים דיפלומטיים עם ישראל ומדיניותה כלפי ישראל שונה מזו של איראן.

ד"ר צימט מזכיר בדו"ח שפרסם כי בשנה האחרונה, סביב המערכה המתמשכת בסוריה, התרחב שיתוף הפעולה הצבאי בין איראן לרוסיה, ושיאו של שיתוף פעולה זה היה בשימוש, שעשו מטוסי קרב רוסיים באוגוסט 2016 בשדה התעופה הצבאי בעיר המדאן שבאיראן לתקיפת יעדים בסוריה. "בתוך כך נמשכים כל העת תיאומים מדיניים בין בכירים איראניים ורוסיים סביב ההתפתחויות בסוריה".

לדבריו באחרונה שבו בכירים איראנים והדגישו את חשיבותו של שיתוף הפעולה בין שתי המדינות בכלל, ובסוגיה הסורית בפרט, אולם לצד שיתוף פעולה זה הסתייגה איראן מספר פעמים ממהלכים רוסיים, צבאיים ומדיניים, שנעשו ללא מעורבותה, בעיקר לאחר כיבוש חלב וכינון הפסקת האש בה.

במרכז המידע מעריכים כי האינטרסים המשותפים של איראן ורוסיה עמוקים דיים בכדי לאפשר המשך שיתוף הפעולה ביניהם בזירה הסורית. אנשי המרכז סבורים כי במוקד האינטרסים המשותפים עומדת מניעת נפילת סוריה לידי ארגוני מורדים ג'האדיסטים או אסלאמיסטים העוינים את איראן ואת רוסיה ומניעת השפעה מערבית בסוריה, לפיכך כל עוד נמשכת מלחמת האזרחים בסוריה במלוא עוזה צפוי להמשיך שיתוף הפעולה הצבאי והמדיני בין השתיים, גם אם יהיו בו "חריקות" מפעם לפעם.

עוד מציינים חוקרי מרכז המידע כי בצד כל אלה קיימים בין השתיים גם חילוקי דעות, שהינם פועל יוצא משאיפות כל אחת מהן להשפעה או אף להגמוניה בסוריה ומראייה שונה של מערכות היחסים עם מדינות האזור (וישראל בתוכן). "להערכתנו", אומרים במרכז, "חילוקי דעות אלו עשויים להחריף ואף לעלות על פני השטח, ככל שיתקדמו המגעים להסדר מדיני שייקבע את גורלו של הנשיא אסד, שהמשך שימור שלטונו נתפס ע"י איראן כבעל חשיבות עליונה".