ביבס: נמנע אפליית חרדים ברשויות

ראש מרכז השלטון המקומי מבטיח לטפל באפלייתם בשכר של מנהלי המחלקות לחינוך חרדי ברשויות המקומיות בהם מכהנים מנהלים כאלו.

חיים לב - ערוץ 7 , י"ז בטבת תשע"ז

ביבס: נמנע אפליית חרדים ברשויות -ערוץ 7
להחיל את ההסכם. חיים ביבס
צילום: הדס פרוש, פלאש 90

יו"ר מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין מכבים רעות, חיים ביבס, השיב למכתבו של סגן שר החינוך מאיר פרוש (יהדות התורה) בנוגע לאפליית מנהלי מחלקות חינוך חרדי ברשויות אל מול עמיתיהם מהמגזר הכללי

במכתב התשובה ששיגר ביבס לפרוש הוא מציין כי בנושא זה נדרשת הסדרה וכי תיבחן השוואת תנאי שכרם של מנהלי מחלקות אלו לעמיתיהם.

פנייתו של פרוש לביבס באה בעקבות פניות שהגיעו אליו לדבריו מכמה מנהלי מחלקות חינוך חרדי מרשויות שונות, אשר ביקשו את עזרתו בנושא האפלייה בשכרם.

"לטענתם, בתאריך ח' תמוז תשע"ב - 28 ביוני 2012 נחתם הסכם בין מרכז השלטון המקומי לבין הסתדרות המורים, ועל פי הסכם זה מדורגים עובדים באגפי החינוך בעיריות ברמת שכר של מנהלי מחלקות. הסכם זה חל על מנהלי אגפים וסגניהם, מנהלי מחלקות בתי ספר יסודיים ועל יסודיים וסגניהם, מנהלי מחלקות גני ילדים וסגניהם ומנהלי מחלקות חינוך מיוחד וסגניהם", כתב פרוש.

"דא עקא, שהסכם זה מתעלם לחלוטין מהעובדה שברשויות מקומיות, בהן קיים ריכוז משמעותי של מוסדות חינוך חרדיים, ישנם גם מנהלי מחלקה לחינוך חרדי, ולמרות שעבודתם זהה למנהלים מקבילים בחינוך הכללי, הרי שרמת שכרם נמוכה בהרבה ואינה מבטאת בצורה הוגנת את תפקידם ומעמדם", הוסיף סגן השר.

פרוש הבהיר כי יש לתת על כך את הדעת לקראת הדיונים סביב השינויים המתבקשים בהסכם. "כפי שהובא לידיעתי, אמורים להיערך בקרוב דיונים על התקנים, וזאת במסגרת השינויים המתבקשים בהסכם שבין המדינה למרכז השלטון המקומי. לכן, חשוב מאד לדאוג להתאים את תנאי שכרם - של מנהלי מחלקות חינוך חרדים ברשויות - לרמה הנהוגה אצל עמיתיהם מהמגזר הכללי.

"אבקשך, בכל לשון של בקשה, לפעול להשוואת שכרם של מנהלי מחלקות חינוך חרדי ברשויות המקומיות במסגרת ההסכם הקיבוצי, כדי למנוע אפלייתם לרעה לעומת מנהלים אחרים, וכן כדי לאפשר מינוי מנהלים ברמה המקצועית הגבוהה ביותר", חתם פרוש את מכתבו.

כאמור, בתגובה למכתב הודיע ביבס כי תיבחן השוואת תנאי מנהלי מחלקות חינוך חרדים ברשויות אל מול עמיתיהם מהמגזר הכללי. "הסכם מנהלי מחלקות לחינוך נחתם לפני למעלה מ - 3 שנים (לאחר ניהול מו"מ של כ - 3 שנים) אז סוגיית מנהלי מחלקות לחינוך חרדיים הייתה קיימת ברשויות בודדות בלבד", כתב ביבס במכתבו לסגן השר.

ביבס הוסיף, "לאור ההתפתחות בתחום זה ואיוש המשרה על ידי יותר ויותר רשויות מקומיות, הנושא יועלה על ידינו בדרישה להחלת ההסכם גם על מגזר זה, במסגרת ההסכם הקיבוצי הבא".

"אנו סבורים שסוגיה זו טעונה הסדרה. בחודשים הקרובים נכנס למשא ומתן להסכם עבודה חדש ובו הנושא יועלה על ידינו", ציין ביבס.