רחל עזריה
רחל עזריהצילום: הדס פרוש, פלאש 90

במהלך דיוני ועדת השרים לחקיקה דחו חברי הוועדה בשבוע את הדיון על חוק הבד"צים של ח"כ רחל עזריה (כולנו).

בהסבר להצעת החוק נאמר כי מועצות דתיות ברחבי הארץ מתנהלות בניגוד עניינים בניהול מערך הכשרות, בעלי משרה ברבנות מאיימים על בעלי עסקים בלקיחת תעודת הכשרות ללא סיבה, כספים של משגיחים אינם מדווחים לרשויות המס וכן כפייה על בעלי עסקים לרכוש מוצרי מזון רק מספק אחד דבר הגובל בעבירה פלילית.

"מטרת הצעת החוק היא ייעול מערך הכשרות הממלכתי והסדרה חוקית של מעמד הבד"צים אשר יתנו מענה לבעיות של מערך הכשרות", אמרה עזריה בטרם החל הדיון.

הצעת החוק מבקשת להפוך את הרבנות הראשית מגוף שנותן כשרות לגוף רגולטורי כמקובל במשק ולמנות ממונה שיהיה אמון על מתן רישיונות לתאגידים פרטיים המעוניינים לתת כשרות. על התאגידים יהיה לפרסם את הקריטריונים ההלכתיים לפיהם הם פועלים. החוק קובע גם כי נושאי משרה ברבנות לא יוכלו לשמש במשרות בתאגידים פרטיים.

במהלך הדיון בוועדת השרים הוצגה התנגדות הרבנות הראשית לחוק. היועץ המשפטי ש‏‏‏ל ה‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏רבנות הראשית ‏‏הראל ‏גולדברג הסביר כי המסגרת הראויה להסדרת הנושא הינה באמצעות יוזמת חקיקה ממשלתית ולא פרטית.

במכתב ששיגר לשר הדתות דוד אזולאי סיפר כי מאז חודש מרץ 2012 פועלת ועדה אשר מונתה על ידי הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרבנות הראשית הרב דוד לאו, "במטרה לבחון את מכלול ההיבטים הנוגעים למערך הכשרות בישראל, ולהציע דרכים לשנות או לתקן,במידת הצורך, את ההסדרים הקיימים במערך זה. לוועדה שותף גם מנכ"ל משרדך והופיעו בפניה גורמים נוספים ממשרדך", הוא כתב.

לדבריו, הועדה סיימה את פגישותיה והיא בשלב גיבוש המלצה וכתיבת דו"ח מסכם. "הוועדה צפויה לסיים את עבודתה תוך מספר שבועות. בנסיבות המפורטות לעיל, אנו סבורים כי מן הראוי לאפשר לוועדה להשלים את גיבוש המלצותיה, ולא לקדם חקיקה פרטית לעת הזו. למעלה מן הצורך, הגם שאיננו רואים לנכון להתייחס באופן פרטני לרכיבי הצעת החוק הנדונה נוכח האמור לעיל, נבהיר כי אנו מתנגדים להצעה לגופה, וסבורים כי היא טומנת בחובה חסרונות וקשיים לא מעטים".

עוד אמר כי "נוכח העובדה שמדובר בנושא רחב היקף בעל השלכות רבות, אנו סבורים כי המסגרת הראויה להסדרת הנושא הינה באמצעות יוזמת חקיקה ממשלתית ולא פרטית".