הדפסת חולצות
הדפסת חולצותצילום: ISTOCK

ראש ענף המשטר והמשמעת בצה''ל, סא''ל אורן אברהם, הפיץ בימים האחרונים אגרת לכלל מפקדי צה"ל, ובה הנחיות מפורטות שרק לפיהן יוכלו החיילים להדפיס חולצות ''אזרחיות'' כפי שנהוג ביחידות רבות בעיקר בסיום קורס ובסוף מסלול.

בפתח האגרת מזכיר רע''ן המשטר והמשמעת כי אסור למפקדים לגבות כסף מחיילי החובה למימון רכישת חולצות ופריטי לבוש אחרים.

"לאחרונה היינו עדים לתופעה בה נרכשו חולצות שעליהן הודפס כיתוב לא ראוי הפוגע בכבוד באדם וברגשותיו, בין אם מדובר בפגיעה במפקדים, בין אם ברגשות חיילי היחידה או בכל פגיעה מוסרית הנוגדת את ערכי צה''ל", כותב סא''ל אברהם.

מעתה נקבע כי רכישת חולצות אזרחיות יבוצעו באמצעות מרכז הציוד הצה"לי או במסגרת פרויקט "אמץ לוחם" של האגודה למען החייל. רכישת פרטי לבוש מחייבת מילוי טופס בקשה מסודר שעליו יחתמו קצין ביטחון המידע היחידתי ומפקד היחידה בדרגת סגן-אלוף ומעלה.

במסמך יבהירו השניים כי הכיתוב והסמל על גב החולצה עומדים בהנחיות ביטחון המידע, הכיתוב ראוי והולם ואינו עלול לפגוע בכבוד האדם וברגשותיו, וכן משרת נאמנה את רוח צה''ל וערכיו.

ראש ענף המשטר והמשמעת מדגיש באגרתו כי גם אם החיילים רוכשים את החולצות באופן עצמאי, ללא קשר לצה''ל, על המפקדים לוודא כי הכיתוב והציור שעליהן אינו פוגעני ואינו פוגע בביטחון המידע.

סא''ל אברהם צירף לאגרת ששלח, מסמך שפרסמה בעבר יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים שבו אסרה על הדפסת חולצות בעלות כיתוב המבזה נשים ומסית לתקיפה מינית. "יש הטוענים כי חולצות אלו 'הומוריסטיות' ולא מזיקות", נכתב באיגרת. "אך כיתוב כמו 'מפרקים פצצות' או 'חושבת אונס', שמגחיך אונס ומתייחס לנשים כחפץ, הופך אותן למושא ביזוי וללעג ויכול להוביל לתקיפה מינית".

"לאחרונה הודפסו חולצות פוגעניות בעלות אופי מיני אלים שמבזה נשים, גברים וכמו כן את סמלי המדינה", נכתב. ''החולצות הן חלק מתופעה רחבה של חולצות בעלות אופי מיני פוגעני המתייחס לנשים בביזוי במעטה של הומור פנימי. החולצה לא ראויה לחיילים בצבא או לכל גוף המכבד את עצמו".

יועצת הרמטכ''ל לענייני נשים הדגישה, "החולצות הללו עוררו סערה ברשתות חברתיות, מה שלווה בגינוי תקשורתי ופגיעה בשמו ובתדמיתו של צה"ל. להתבטאויות מסוג זה אין מקום בצה"ל".