לוחם הלח"י החרדי הלך לעולמו

הרב מנשה אייכלר, אביו של ח"כ אייכלר, הלך לעולמו והוא בן 88. בצעירותו היה חלק מהפלוגה הדתית של לח"י ואף נטל חלק פעיל במבצעים.

חיים לב , י"ח בטבת תשע"ז

הרב מנשה אייכלר בכותל
הרב מנשה אייכלר בכותל
צילום: לשכת ח"כ אייכלר

הרב מנשה אייכלר, אביו של חבר הכנסת ישראל אייכלר (יהדות התורה), הלך לעולמו. בן 88 היה בפטירתו.

הרב אייכלר נודע כ'איש מירון' ובמשך תקופה ארוכה היה אחראי על ניהול אתר ציון קברו של רבי שמעון בר יוחאי במירון.

בצעירותו היה חלק מהפלוגה הדתית של לח"י ואף נטל חלק פעיל במבצעי הארגון. באתר להנצחת מורשת לח"י מסופר על מעורבותו של אייכלר במבצעי הארגון.

"מנשה, בכוח אישיותו החזקה, השפיע על אברכים נוספים והביא לידי כך שקבוצה שלמה של צעירים חרדים, כ־20 במספר, הצטרפו ללח"י והיו ללוחמים עזֵי נפש שהצטיינו בכמה וכמה קרבות. בראשם הועמד יהודה בר־גיורא והקבוצה זכתה לכינוי: הפלוגה הדתית".

במסגרת מבצעי הארגון, אייכלר מיקש את המבוא למחנה הצבא הבריטי 'אלנבי', השתתף בניסיון כיבוש העיר העתיקה בפעולה משותפת של האצ"ל ולח"י, אשר בסופו של דבר נכשלה.

לקראת התקפת לח"י על עין־כרם, בה הייתה אמורה להשתתף גם הפלוגה הדתית, הלך ר' מנשה לבקש את אישורו של הרבי מבעלז, רבי אהרן רוקח זצ"ל. אמנם הפעולה הייתה אמורה להתחיל לפני כניסת השבת, אך נראה בעליל שהלחימה עלולה להימשך לתוך השבת. הרבי התיר, מאחר שהמבצע יתחיל לפני כניסת השבת, ואז מותר להמשיך בלחימה גם בשבת. הבחורים לחמו בעוז עד לשחרור עין־כרם, תוך כדי חילול שבת, אך בגמר המבצע, הלכו הביתה ברגל והסבירו, כי קיבלו התר לשם לחימה ולא כדי להקל על עצמם לשוב לבתיהם אחרי הלחימה. מנשה וחבריו המשיכו להשתתף בכל הפעולות שהוטלו עליהם בתקופת המצור על ירושלים.

לאחר שחרור העיר, חזר אייכלר לחיות בשכונת מאה שערים והמשיך באורח חייו החרדי, נשא אשה והקים משפחה מרובת ילדים, נכדים ונינים.

הרב מנשה אייכלר עם האדמו"ר מבעלזא
צילום: לשכת ח"כ אייכלר