ענן אש ודיבור
ענן אש ודיבור צילום: אור עציון

לפעמים קורה שדווקא מתוך התעסקות בשאלה צדדית יחסית מגיעים לגילוי גדול.

אחת השאלות המעסיקות את לומדי התורה היא שאלת סדר התורה. כלל ידוע הוא ש"אין מוקדם ומאוחר בתורה", ובמילים אחרות – אין לייחס לדברי התורה סדר כרונולוגי.

רבים תמהו על הדבר, שהרי ישנו יתרון ברור להצגה מסודרת של הדברים, ובמיוחד כשעוסקים בתורה אלקית המציבה דרך חיים שלימה למאמיניה.

כבר בדברי חז"ל יש עיסוק לא מועט בשאלה זו. אחריהם המשיכו פרשני התורה הראשונים והאחרונים, איש איש בדרכו, בנסיונות להצביע על סדר מסוים בתוך רצף הכתובים. הגדיל לעשות הרמח"ל שהזהיר בהקדמתו ל"דרך השם" מפני לימוד התורה באופן מעורבב וכתב את ספרו – כדבריו – כדי להציג "גן מסודר" במקום "היער הצומח בערבוב" בהבנת דרכיה של תורה (אמנם לא בפרשנות החומש אלא בהשקפה האמונית של התורה – אך העקרון הוא דומה). ואחרי כל דבריהם, עדיין שאלות רבות לא נותנות מנוח, והלומד בן-זמננו עלול לחוש שעדיין הוא לא הגיע אל הגן המסודר.

שנים רבות הטרידה שאלה זו את ר' אברהם ישראל שריר. שריר (63) הוא תלמיד חכם, פיזיקאי בהכשרתו, סא"ל במילואים ולשעבר ראש ענף במטה חיל האויר. לאחר שחרורו מצה"ל קבע שריר את מושבו בבית המדרש.

הוא התמסר לעריכת כתבי חותנו, הרב שאול ישראלי זצ"ל, מגדולי התורה המרכזיים בציונות הדתית, והוציא עד כה כ-15 מספריו בתחומי התורה השונים. בין לבין הוא הוציא עוד שני ספרים משלו ופרסם מאמרים תורניים בבימות שונות.

בעת האחרונה הוא חש שהגיע הזמן להציג לציבור את מחקרו הגדול על סדר כתיבת התורה. במשך שנים רבות הוא עמל על עיון וניתוח מעמיקים של דברי התורה, בנסיון לפתור את חידת סדר כתיבתה. באופן מפתיע הוביל אותו המחקר הזה לפתור עוד שאלות יסוד כבדות שנוטים להדחיק אותן בעת לימוד התורה השגרתי.

מדוע בכלל יש חמישה חומשים? למה התורה לא ריכזה דבריה אלא חילקה נושאים רבים בין מקומות שונים? איך יתכן שלפעמים יש גם הבדל ממשי בין פרטי הדין שהובאו במקום האחד בתורה לעומת הדברים שהובאו במקום המקביל? בספרו החדש ענן אש ודיבור מציג הרב שריר תפיסה כמעט-מהפכנית, החותרת ליישב במהלך מבריק אחד את כל התמיהות הללו. הוא מציג הצעה לסיבה לחלוקת התורה לחומשים ולמבנה יחודי – ושונה – של כל חומש וחומש, כך שהם משתלבים זה בזה כמו פאזל, ומתוך תפקידם השונה גם מתבררות התשובות המדויקות לכל השאלות.

הספר יונק אך ורק ממקורות תורניים, אך הוא מעובד גם בכלי מחקר וניתוח מודרניים, ומבלי משים הוא נוגע ומתמודד עם רבות מטענותיהם של מבקרי המקרא (אעפ"י שהללו לא מוזכרים כלל בספר). רבים סבורים - וביניהם רבנים, מחנכים ואנשי אקדמיה – כי הוא עתיד לחולל כיוון חדש בלימוד החומש בבתי המדרש.

מה פירוש השם יוצא הדופן של הספר - ענן אש ודיבור?

– הענן האש והדיבור הן הדרכים השונות בהן התגלה ה' לבני ישראל במדבר, ודרכים שונות אלו הן המפתח להבנת סדר כתיבת התורה. עם זאת, להסתפק בזאת זה יהיה פשטני מדי - התשובה עצמה תתברר מתוך הקריאה.

ענן אש ודיבור, הוצאת אור עציון, 710 עמ'.