מסר לחברות הביטוח: תנו שירות דיגיטלי

הממונה על שוק ההון לחברות הביטוח: תשפרו את השירות לציבור באמצעות כלים דיגיטליים.

ערוץ 7 , י"ט בטבת תשע"ז

מסר לחברות הביטוח: תנו שירות דיגיטלי-ערוץ 7
אילוסטרציה
צילום: אייסטוק

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר, מעודדת חברות ביטוח לשלב כלים טכנולוגיים ודיגיטליים במערכי השירות.

הכלים הטכנולוגיים ישפרו את איכות השירות ללקוחות ויוזילו עלויות, בצד האפשרות לחיסכון ממשי במשאבים.

רשות שוק ההון תבחן את טיב השירות ללקוחות באמצעות כלים דיגיטליים ותפרסם את הממצאים ב"מדד השירות". מדד השירות משקף את רמת השירות של חברת הביטוח, בכל אחד ממוצרי הביטוח המרכזיים בישראל.

יתרונות הכלים הדיגיטליים יבואו לידי ביטוי במספר אופנים: מערך השירות יאפשר ללקוח לבחור בכל עת, ולכל פעולה, את ערוץ הפניה המתאים לו ביותר, למשל, אתר האינטרנט או דף הפייסבוק. הלקוח יוכל לפנות לחברה בערוץ דיגיטלי ולהמשיך בכל שלב את הפעולה בערוץ אחר, מהנקודה שהפסיק בערוץ הקודם, ולהיפך.

זאת, בנוסף לאפשרות של הלקוח להשלים את הפעולה בערוצים דיגיטליים בלבד. על הערוצים הדיגיטליים להיות אמינים ומאובטחים, ולכלול אמצעים לזיהוי מאובטח של הלקוח במקום בו הדבר נדרש.

הממונה על שוק ההון, דורית סלינגר: "רשות שוק ההון מקדמת שוק ביטוח יעיל ופשוט, בין היתר באמצעות נתינת השירות בכלים דיגיטליים. פרסום המידע יתרום לשיפור טיב השירות, לטובת הציבור הרחב".