גם יוצאי השירות הלאומי ייהנו מההטבות

מנכ"ל רשות השירות הלאומי במכתב למנכ''לית הקרן לחיילים משוחררים: הבהירו כי תוספת ההטבות למשוחררים חלה גם על מסיימי שירות לאומי.

עדו בן פורת , כ' בטבת תשע"ז

שר שלום ג'רבי
שר שלום ג'רבי
צילום: אלירן אהרון

בתזכיר לתיקון חוק קליטת חיילים משוחררים שהופץ על-ידי משרד הביטחון, נכתב כי חיילים משוחררים יוכלו לקבל זכויות נרחבות באשר לשימוש בדמי הפיקדון, אשר ייטיבו עם המשוחררים.

כיום, דמי הפיקדון ניתנים לבוגרי השירות הצבאי והשירות הלאומי-אזרחי, במשך חמש השנים הראשונות מיום סיום השירות, עבור מספר מטרות שהוגדרו בחוק, ביניהן לימודים, הכשרה מקצועית, הקמת עסק, דיור, נישואין והוצאת רישיון נהיגה.

לאחר חמש שנים, הם יכולים למשוך את כספי הפיקדון לחשבונם לכל מטרה שירצו, אך אם לא עושים כן, לא יוכלו לנצל עוד את דמי הפיקדון.

במשרד הביטחון מבקשים לקבוע כי כל חייל משוחרר או בוגר שירות לאומי שלא ימשוך את הפיקדון, יקבל אותו אוטומטית לחשבון הבנק. סעיף זה נועד למנוע מחיקת פיקדונות של צעירים ששכחו למשוך את הכסף בתום תקופת הזכאות.

במסגרת זו, יוגדר כי יוצאי הצבא/השירות הלאומי יוכלו להשתמש בכספים למטרות נוספות, ביניהן מחיקת חובות וקנסות ורכישת מקרקעין. כמו כן, התקופה בה ניתן יהיה לממש את דמי הפיקדון לאחת מהמטרות שאושרו בחוק תוארך משבע שנים לתשע שנים.

במכתב ששיגר מנכ"ל רשות השירות הלאומי-אזרחי, שר-שלום ג'רבי, למנכ"לית הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים, חדווה מרק, הוא ביקש לחדד ולהדגיש את ההנחיות בתיקון החקיקה האמור, כך שמתנדבי השירות הלאומי-אזרחי יוכלו ליהנות גם הם מסל ההטבות החדש, כפי שעוגן בחוק לקליטת חיילים משוחררים.

"אני מברך על יוזמה זו, אשר בתמיכתו של השר הממונה אורי אריאל מאפשרת לבוגרי השירות הלאומי-אזרחי ולבוגרי השירות הצבאי לנצל ביתר שאת את כספי הפיקדון המגיעים להם, כאות הוקרה על תרומתם הרבה לחוסנה החברתי של מדינת ישראל", כתב ג'רבי.