הטעייה במנות הבשר? אילוסטרציה
הטעייה במנות הבשר? אילוסטרציהIstock

בית המשפט המחוזי בתל אביב אישר בקשה לניהול תביעה יצוגית שהוגשה נגד מסעדה בה נמכרו לכאורה מנות שהוצגו כמכילות בשר עגל ובפועל הכילו בשר חזיר.

מדובר במסעדה שאיננה כשרה, ואשר מגישה באופן מוצהר מנות הכוללות גם בשר חזיר וכן מאכלי ים בלתי כשרים.

אולם, לטענת התובעת היצוגית היא ורבים אחרים, שאינם מקפידים על אכילת בשר כשר בלבד, נמנעים מאכילת בשר חזיר.

הקבוצה בשמה מוגשת התביעה היא "כל הלקוחות אשר במהלך 7 השנים שקדמו להגשת הבקשה זו, רכשו מהמשיבים מנה (אחת או יותר) של בשר בקר אבל קיבלו מנה שהכילה כמות מסוימת של בשר חזיר".

בנוסף נקבעה תת קבוצה בשמה מוגשת תביעה על נזק מוגבר, שהגדרתה היא "כל הלקוחות, הנמנעים מאכילת בשר חזיר (יהיו הסיבות לכך אשר יהיו), אשר במהלך 7 השנים שקדמו להגשת בקשה זו רכשו מהמשיבים מנה (אחת או יותר) של בשר בקר אבל קיבלו מנה שהכילה כמות מסוימת של בשר חזיר".

עילות התובענה הן:

(1)הפרת חובת תום הלב במסגרת יחסים חוזיים, הטעייה, הפרת חוזה;

(2) הטעיה בהתאם להוראות בחוק הגנת הצרכן;

(3) הפרת חובת גלוי – בהתאם להוראות בחוק הגנת הצרכן;

(4) פגיעה באוטונומיה;

(5) התעשרות שלא כדין בהתאם להוראות חוק עשיית עושר ולא במשפט;

(6) תרמית בהתאם לפקודת הנזיקין;

(7) רשלנות, לרבות בדרך של מצג שווא רשלני;

(8) הפרת חובה חקוקה של החובות העולות מהוראות בפקודת בריאות הציבור (מזון).