האיחוד האירופי
האיחוד האירופיReuters

ארגונים רבים המקבלים מימון כספי מהאיחוד האירופי לקידום מטרות כמו שלום, שיתוף פעולה וזכויות אדם, מנצלים זאת לקידום קמפיין החרם על ישראל (BDS), לוחמה משפטית ופעילות השוללת את הלגיטימיות של מדינת ישראל להתקיים כמדינה יהודית.

על אף הצהרותיהם של בכירים באיחוד האירופי כי האיחוד מתנגד ל-BDS, מכון המחקר NGO Monitor בחן מספר מנגנוני מימון של האיחוד האירופי המוכוונים לישראל, יהודה ושומרון ורצועת עזה, ומצא כי 29 מתוך 100 מענקים של האיחוד האירופי על סך 16.7 מיליון יורו (מתוך 67.1 מיליון יורו) הוקצו לפרויקטים בהם מעורבים ארגונים תומכי BDS.

42 מתוך 180 המוטבים של המענקים שנבדקו תומכים ב-BDS בדרכים שונות הכוללות השתתפות באירועים ופעילויות, חתימה על עצומות ויוזמות ו/או חברות במסגרות BDS רשמיות. יודגש כי רק ארגונים שתמיכתם בקמפיין ה-BDS נראית באופן ברור נכללים בדו"ח של NGO Monitor.

חלק מהארגונים משתמשים בסמל האיחוד האירופי בפרסומיהם ובאתרי האינטרנט שלהם ובכך נהנים מלגיטימציה הנובעת מקשריהם עם האיחוד. הדבר מקנה להם את האפשרות לקשר בין האיחוד האירופי לבין הפעילות הפוליטית שלהם, כגון: קמפיין החרם (BDS) ודחיית נורמליזציה עם ישראל.

מאחר שמנגנוני הסיוע של האיחוד האירופי מורכבים - זמני המענק אינם חופפים ואין ביניהם תיאום, לא ניתן לדעת מה הסכום המדויק שמועבר לארגונים. במקרים רבים המימון מהווה מחצית ואף קרוב ל-75% מהתקציב הכולל של הארגון.

בנוסף, NGO Monitor בדק רק מספר תכניות מימון אזוריות. מימון בינלאומי, מימון הומניטרי או מימון המוקצה לאזורים אחרים לא נכלל בדו"ח. על-כן קרוב לוודאי שהסכום הכולל המועבר מהאיחוד האירופי לארגונים תומכי BDS גבוה אף יותר ממה שצוין.